MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

CK Đệ Nhất, CK Việt: Lãi suất ngân hàng thấp, hoạt động kinh doanh nguồn sụt giảm mạnh

FSC: Môi giới là hoạt động tăng trưởng mạnh nhất với mức tăng 70,7% và đạt 2,9 tỷ. Trong khi đó, doanh thu khác – khoản chiếm tỷ trọng cao nhất lại giảm 16,2% còn 6,2 tỷ đồng.

CTCP Chứng khoán Đệ Nhất (FSC) vừa công bố Báo cáo tài chính quý IV/2013.

Doanh thu quý IV/2013 tăng nhẹ 4,3% so với cùng kỳ, đạt 12,4 tỷ đồng. Môi giới là hoạt động tăng trưởng mạnh nhất với mức tăng 70,7% và đạt 2,9 tỷ. Trong khi đó, doanh thu khác – khoản chiếm tỷ trọng cao nhất lại giảm 16,2% xuống còn 6,2 tỷ đồng.

Hoạt động đầu tư chứng khoán cũng tăng nhẹ 5,8% lên hơn 2,9 tỷ. Ngoài ra, trong quý này, công ty thu được 300 triệu từ bảo lãnh phát hành và 73 triệu từ lưu ký.

Mặc dù vậy, năm 2013, tổng doanh thu chỉ được gần 49 tỷ - giảm 12% so với năm 2012. Doanh thu từ các hoạt động chủ chốt như môi giới, đầu tư chứng khoán, tư vấn và hoạt động khác (kinh doanh nguồn) đều sụt giảm ngoại trừ những khoản doanh thu bất ngờ từ hoạt động bảo lãnh phát hành và lưu ký.

Chi phí hoạt động kinh doanh và chi phí Quản lý doanh nghiệp đều được cắt giảm rất mạnh và đây là yếu tố giúp cho lợi nhuận của công ty tăng mạnh trong quý IV/2013 cũng như cả năm.

Theo đó, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của quý IV/2013 là 9,7 tỷ - tăng 113,4%, cả năm 2013 đạt gần 38 tỷ - tăng 5,4%.

Tuy vậy, LNST quý IV là 5,2 tỷ - vẫn tăng 13,9% so với cùng kỳ nhưng LNST cả năm 2013 chỉ đạt 32,4 tỷ - giảm 10,2% so với năm 2012.

............................

CTCP Chứng khoán Việt (VSC) cũng đã công bố Báo cáo tài chính quý IV/2013.

Doanh thu quý IV/2013 đạt 1,4 tỷ đồng – giảm nhẹ 4,8% so với cùng kỳ. Doanh thu từ hoạt động môi giới tăng 14,3% nhưng hoạt động khác (kinh doanh nguồn) – hoạt động chiếm tỷ trọng lớn hơn thì giảm tới 19,8% do lãi suất huy động của ngân hàng giảm mạnh so với cùng kỳ.

Nhờ cắt giảm mạnh các khoản chi phí: chi phí HĐKD giảm 21,8% và chi phí Quản lý doanh nghiệp giảm 12,9% so với cùng kỳ nên lợi nhuận thuần từ HĐKD của công ty đã tăng tới 80,2% và đạt gần 400 triệu đồng. LNST quý IV/2013 đạt 319,6 triệu đồng.

Tuy nhiên, kết quả cả năm kém khả quan hơn. Tổng doanh thu năm 2013 đạt gần 5 tỷ - giả 12% so với năm 2012 trong đó doanh thu từ môi giới chỉ tăng 2,9% còn doanh thu khác giảm tới 20,5%.

So với năm 2012, các chi phí hoạt động và chi phí quản lý chỉ giảm nhẹ. Do đó lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp năm 2013 chỉ còn 577,4 triệu đồng – giảm 43% so với năm 2012.

Trên bảng cân đối kế toán, tại thời điểm cuối năm 2013, công ty có khoản vay trị giá 4,86 tỷ tuy nhiên không có thuyết minh cụ thể. Trên phần tài sản ngắn hạn, khoản mục tiền mặt của công ty cũng tăng 5,6 tỷ. Các khoản mục khác không có sự thay đổi đáng kể.

Hà Phương

trangntm

FSC, VSC

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên