MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Điểm lại tiến độ cổ phần hóa và thoái vốn của các DNNN thuộc Bộ Công Thương

Theo nhận xét của Vụ tổ chức cán bộ (Bộ Công Thương), so với tiến độ thực hiện kế hoạch cổ phần hóa DNNN giai đoạn 2011-2015 thì còn chậm, chưa đạt yêu cầu đề ra.

Bộ Công Thương cho biết, theo tổng hợp các Đề án tái cơ cấu các Tập đoàn, Tổng công ty thuộc Bộ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đến hết năm 2015 sẽ thực hiện cổ phần hóa 27 doanh nghiệp thành viên.

Cụ thể như sau: Tập đoàn Dệt May Việt Nam: 5 đơn vị; Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam: 8 đơn vị; Tập đoàn Hóa chất Việt Nam: 6 đơn vị; Tập đoàn Dầu khí Việt Nam: 3 đơn vị; Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam: 01 đơn vị; Tổng công ty Giấy Việt Nam: 04 đơn vị.

Đến hết năm 2014, các Tập đoàn, Tổng công ty đã hoàn thành cổ phần hóa 13 đơn vị, đạt 48% so với kế hoạch, cụ thể:

Tập đoàn Dệt May Việt Nam: Hoàn thành 5/5 đơn vị (cổ phần hóa cùng Công ty mẹ - Tập đoàn Dệt May Việt Nam).

Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam: Hoàn thành cổ phần hóa 3/8 đơn vị thành viên theo kế hoạch cổ phần hóa; đã trình Thủ tướng Chính phủ Phương án cổ phần hóa của 3 Tổng công ty trực thuộc (Tổng công ty khoáng sản, Tổng công ty Điện lực, Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc) trong tháng 10 năm 2014.

Tập đoàn Hóa chất Việt Nam: Hoàn thành cổ phần hóa 3/6 đơn vị. Các đơn vị còn lại, Tập đoàn đã ban hành quyết định thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hóa, đang tiến hành xác định giá trị doanh nghiệp để xây dựng phương án cổ phần hóa chuyển thành công ty cổ phần trong năm 2015.

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã hoàn thành IPO, bán cổ phần ra công chúng đối với 01/3 đơn vị, trong tháng 12/2014.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam: Triển khai thực hiện thị trường phát điện cạnh tranh, Tập đoàn thực hiện thí điểm cổ phần hóa 01 Tổng công ty phát điện 3 theo kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý, bổ sung trong năm 2015.

Tổng công ty Giấy Việt Nam: Hoàn thành cổ phần hóa 1/4 đơn vị. Các đơn vị còn lại sẽ cổ phần hóa cùng công ty mẹ trong năm 2015.

Tiến độ thoái vốn của các DN

Theo thống kê của Bộ Công Thương, tổng hợp các Đề án tái cơ cấu các Tập đoàn, Tổng công ty đã được phê duyệt, giai đoạn 2014 năm 2015 sẽ thực hiện xong việc thoái vốn tại 96 doanh nghiệp thành viên.

Tính đến hết năm 2014, các Tập đoàn, Tổng công ty hoàn thành thoái vốn được 43 đơn vị, Cụ thể:

- Tập đoàn Dệt May Việt Nam (21/37 đơn vị, thu về 1.012 tỷ đồng);

- Tập đoàn công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam (6/9 đơn vị, thu về 1.791 tỷ đồng);

- Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (7/13 đơn vị, thu về 407 tỷ đồng);

- Tập đoàn Điện lực Việt Nam: 3/7 đơn vị, thu về 387 tỷ đồng);

- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam: 3/10 đơn vị, thu về 474 tỷ đồng);

- Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam: 1/8 đơn vị, thu về 20 tỷ đồng);

- Tổng công ty Giấy Việt Nam: 1/9 đơn vị, thu về 33 tỷ đồng);

- Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp: 1/3 đơn vị, thu về 13 tỷ đồng).

Tổng hợp kết quả thoái vốn 43 đơn vị tại 5 Tập đoàn, 3 Tổng công ty đã thu về tổng số hơn 4.130 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ bằng 51% tổng số tiền thu về từ thoái vốn của các DNNN của cả nước.

Một số Tập đoàn, Tổng công ty thuộc Bộ đã tích cực triển khai công tác thoái vốn và đạt kết quả cao như: Tập đoàn Dệt May Việt Nam; Tập đoàn công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam; Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

Tiến độ thực hiện CPH còn chậm nhưng sẽ về đích đúng hạn vào năm 2015

Theo nhận xét của Vụ tổ chức cán bộ (Bộ Công Thương), so với tiến độ thực hiện kế hoạch cổ phần hóa DNNN giai đoạn 2011-2015 thì còn chậm, chưa đạt yêu cầu đề ra.

Một số doanh nghiệp việc triển khai chưa quyết liệt, đạt kết quả thấp, chưa hoàn thành kế hoạch như các Công ty TNHH một thành viên thuộc Bộ, việc triển khai công tác cổ phần hóa của các công ty TNHHMTV thuộc Bộ còn chậm, kéo dài ảnh hưởng đến kết quả chung của Bộ.

Tinh thần, trách nhiệm, sự quan tâm của người đứng đầu doanh nghiệp có ảnh hưởng quan trọng, trực tiếp đến kết quả công tác cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước của doanh nghiệp.

“Lãnh đạo doanh nghiệp ở doanh nghiệp nếu có quyết tâm cao triển khai thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn thì kết quả đạt được trong công tác cổ phần hóa, thoái vốn đạt kết quả tích cực. Đối với những doanh nghiệp đạt kết quả thấp, đặc biệt là các Công ty TNHH 100% vốn nhà nước thuộc Bộ, tinh thần trách nhiệm, quyết tâm của người đứng đầu doanh nghiệp chưa cao đã ảnh hưởng đến kết quả thực hiện” - Vụ tổ chức Cán bộ (Bộ Công Thương) chỉ rõ.

Năm 2015 là năm kết thúc kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2011-2015 và kế hoạch sắp xếp, cổ phần hóa DNNN giai đoạn 2012-2015.

Bộ Công Thương khẳng định trong năm nay (2015), Ban đổi mới và phát triển doanh nghiệp Bộ, các Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp, tập trung công tác cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp, phần đấu hoàn thành kế hoạch sắp xếp doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ đến năm 2015.

Khánh Nhi

hanhle

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên