TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Họ Licogi: DN lớn đẩy mạnh mảng hoạt động chính, DN nhỏ xoay chuyển cơ cấu doanh thu

26-08-2014 - 09:00 AM | Thị trường chứng khoán

Họ Licogi: DN lớn đẩy mạnh mảng hoạt động chính, DN nhỏ xoay chuyển cơ cấu doanh thu

Về doanh thu, chỉ có duy nhất L14 giảm doanh thu so với quý 2/2013 và có duy nhất L18 giảm doanh thu so với 6 tháng đầu năm 2013. Về lợi nhuận, LCG chuyển từ lỗ sang lãi còn LCS thì ngược lại.

Hoạt động trong lĩnh vực xây dựng – ngành chịu ảnh hưởng mạnh bởi suy thoái kinh tế và sự trầm lắng của thị trường bất động sản trong những năm qua, 5 doanh nghiệp thuộc họ Licogi: LCG – Licogi 16, L18 - CTCP Đầu tư và xây dựng số 18, LIG – Licogi 13, L14 – Licogi 14, LCS – Licogi 166 có thay đổi gì trong 2 quý đầu năm 2014 này?

Nhìn một cách tổng quát, LCG là doanh nghiệp lớn nhất họ về tổng tài sản và vốn chủ sở hữu, đứng thứ 2 là L18. LCS là doanh nghiệp nhỏ nhất.

Doanh nghiệp lớn cải thiện mạnh mảng hoạt động chính, doanh nghiệp nhỏ xoay chuyển cơ cấu doanh thu

Trước hết, về doanh thu, chỉ có duy nhất L14 giảm doanh thu so với quý 2/2013 và có duy nhất L18 giảm doanh thu so với 6 tháng đầu năm 2013.

L18 cũng là doanh nghiệp đứng thứ 2 danh sách về quy mô doanh thu quý 2/2014 với 298,4 tỷ nhưng tính chung 6 tháng, L18 chỉ đạt 421 tỷ doanh thu – giảm 2,5% so với cùng kỳ và lùi lại vị trí thứ 3 về quy mô. Trong nửa năm này, doanh thu từ hoạt động xây dựng của L18 đạt 362,3 tỷ - tăng 5,5%, doanh thu kinh doanh bất động sản là 33 tỷ - tăng 40,5% còn doanh thu bán thành phẩm, hàng hóa và dịch vụ giảm 62% từ 64,6 tỷ xuống còn gần 25 tỷ. Ngoài ra, L18 còn có thêm 412 triệu từ kinh doanh nhà thu nhập thấp – khoản này trong 6 tháng đầu năm 2013 chưa xuất hiện.

Doanh thu của LIG trong quý 2/2014 bất ngờ tăng 48,4% so với cùng kỳ, đạt 353,6 tỷ và tính chung 6 tháng, doanh nghiệp này đứng đầu về quy mô doanh thu, đạt 621,3 tỷ - tăng 68,5% so với cùng kỳ. Sự tăng trưởng chủ yếu đến từ việc doanh thu về hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ (mảng chiếm 77% doanh thu thuần) là 479,3 tỷ - tăng 64%. Về mảng bán hàng, LIG có thêm 79,5 tỷ doanh thu từ cung cấp vật tư, mảng khai thác đá cũng tăng 58% tương đương gần 7 tỷ. Trong khi đó doanh thu bán căn hộ giảm nhẹ 8% còn 35 tỷ. Mảng bán dầu và cung cấp bê tông không có doanh thu.

Không “lẹt đẹt” như các quý trước, doanh thu quý 2/2014 của LCG tăng vọt gần 300% lên 203 tỷ và 6 tháng tăng 430% lên 436 tỷ. Theo LCG thì doanh thu đến chủ yếu từ các gói thầu thi công tại Khu liên hợp gang thép Formosa. Theo đó, doanh thu các hợp đồng xây dựng là 318 tỷ - tăng 345% so với 6T2013, doanh thu bán sản phẩm hàng hóa dịch vụ khác là 118 tỷ - tăng gần 11 lần so với cùng kỳ.

LCG cho biết doanh nghiệp chưa hạch toán doanh thu từ việc bán Sky Park Resident. Nhưng dù sao việc bán dự án này theo như LCG là "không lỗ cũng không lãi" nên sẽ không ảnh hưởng nhiều đến kết quả lợi nhuận của doanh nghiệp.

L14 và LCS có doanh thu nhỏ hơn hẳn 3 doanh nghiệp trên. Quý 2/2104, L14 đạt 45 tỷ doanh thu – giảm nhẹ so với cùng kỳ nhưng 6 tháng, doanh thu đạt 86,3 tỷ - tăng gần 29%. Hoạt động xây lắp vốn là mảng đem lại doanh thu lớn nhất cho L14 nhưng trong 6 tháng đầu năm nay, doanh thu từ mảng này giảm 29% còn 33,6 tỷ - chiểm gần 40% tổng doanh thu. Mảng xăng dầu vượt trội, tăng 77% lên 35 tỷ - chiếm 40,6% tổng doanh thu. Bên cạnh đó, L14 còn có thêm 17,8 tỷ doanh thu từ kinh doanh bất động sản trong khi cùng kỳ không có khoản này.

LCS cũng có sự chuyển dịch mạnh về cơ cấu doanh thu khi các hợp đồng xây dựng chỉ còn đem lại hơn 6 tỷ doanh thu – giảm 50% so với cùng kỳ trong khi doanh thu bán hàng tăng hơn 4 lần lên 23,4 tỷ - chiếm 70% tổng doanh thu của doanh nghiệp.

3/5 doanh nghiệp bị giảm lợi nhuận gộp biên

Trong số 4 doanh nghiệp có lợi nhuận gộp 6 tháng đầu năm tăng so với cùng kỳ là LCG (tăng 376,4%), L18 (tăng 8,6%), LIG (tăng 8,7%) và L14 (tăng 134,3%) thì có LCG bị giảm biên lợi nhuận gộp từ 16,3% xuống còn 14,7% và LIG giảm từ 10,5% xuống còn 6,8%. Đối với LIG, biên lợi nhuận gộp của mảng xây dựng (chiếm 55% lợi nhuận gộp) đã tăng từ 91% lên 97%.

Trong khi đó L14 tăng mạnh từ 4,2% lên 7,6% nhờ giá vốn của mảng xây lắp giảm từ 95,5% trong 6T2013 xuống còn 93,8% trong 6T2014.

LCS là doanh nghiệp phải đối mặt với sự sụt giảm khá nhiều của cả lợi nhuận gộp lẫn biên lợi nhuận gộp. Tỷ lệ giá vốn/doanh thu mảng xây dựng của LCS (đem lại 32% lợi nhuận gộp) cũng đã tăng mạnh từ 60% trong 6T2013 lên 75,6% trong 6T2014.

Những con số lợi nhuận rất nhỏ

LCG đã chuyển từ trạng thái lỗ trong quý 2/2013 sang lãi ròng 13,1 tỷ trong quý 2/2014 và 13,2 tỷ trong 6 tháng đầu năm nhờ sự cải thiện vượt bậc trong doanh thu cũng như lợi nhuận gộp như trên. Chi phí bán hàng tăng thêm 6,8 tỷ nhưng đồng thời chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm đi 6,6 tỷ và quan trọng hơn cả là trong 6 tháng đầu năm này, LCG không có khoản lỗ hơn 33 tỷ từ công ty liên doanh liên kết như trong 6 tháng đầu năm 2013.

Tuy vậy, tính đến thời điểm 30/06/2014, lỗ lũy kế trên bảng CĐKT của LCG vẫn không nhỏ: 268,2 tỷ - bằng 47,7% vốn điều lệ.

Ngược lại, LCS lại chuyển từ trạng thái lãi (dù ít ỏi) sang lỗ ròng 2,5 tỷ trong 6 tháng đầu năm 2014. Lợi nhuận gộp 6 tháng đầu năm của LCS giảm 21,6%, tính về số tuyệt đối chỉ có 1,2 tỷ nhưng chỉ riêng chi phí quản lý doanh nghiệp đã là 4,4 tỷ - chiếm gần hết lợi nhuận gộp, thêm khoản chi phí tài chính 2,6 tỷ là thừa sức để LCS lỗ ròng.

Không lỗ nhưng LNST của công ty và LNST của cổ đông công ty mẹ cũng giảm cực mạnh là L18. Mặc dù lợi nhuận gộp tăng so với cùng kỳ và chi phí tài chính cũng giảm từ 16,2 tỷ xuống còn 15,3 tỷ nhưng với doanh thu tài chính giảm từ 5,2 tỷ xuống còn 4 tỷ và chi phí quản lý doanh nghiệp lại tăng từ 18,2 tỷ lên 21,5 tỷ - chiếm 62% lợi nhuận gộp đã khiến cho lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp giảm còn gần 2 tỷ. Với khoản lợi nhuận khác là 3,8 tỷ, L18 đạt gần 4 tỷ lợi nhuận sau thuế - giảm 24% so với cùng kỳ tuy nhiên lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ chỉ có 701 triệu – giảm 77,5% so với 6T2013. EPS đạt 130 đồng.

L14 và LIG có lợi nhuận sau thuế tăng trưởng mạnh về số tương đối nhưng tính về tuyệt đối thì chỉ là con số nhỏ. 6 tháng đầu năm, L14 đạt 2,3 tỷ lợi nhuận sau thuế - tăng 77% tương đương 1 tỷ so với 6T2013.

LIG đạt 4,2 tỷ lợi nhuận sau thuế - tăng 345% tương đương 3,3 tỷ so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là 3,1 tỷ - tăng 112% tương đương 1,6 tỷ so với cùng kỳ. EPS đạt 278 đồng.

>>> Series Review kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm theo ngành

Lan Nguyên

trangntm

Theo Infonet

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên