MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

HOSE đang thẩm định 5 hồ sơ đăng ký niêm yết

Sở sẽ góp ý với UBCKNN để đưa hoạt động chia sẻ thông tin của doanh nghiệp niêm yết cho nhóm cổ đông lớn/chuyên viên phân tích công ty chứng khoán vào nề nếp.

Chiều ngày 07/10/2014, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE) đã tổ chức buổi gặp mặt nhà báo định kỳ Quý III/2014. Tại buổi họp báo này, HOSE đã cung cấp các số liệu tổng quan về thị trường cũng như chia sẻ về hoạt động liên quan đấu giá cổ phần và niêm yết CP trong 9 tháng qua.

Về tổ chức đấu giá cổ phần: 9 tháng đầu năm HOSE đã nhận được 27 hồ sơ đăng ký đấu giá và đã tổ chức được 21 phiên đấu giá cổ phần, 6 phiên còn lại do không đủ điều kiện để tổ chức. Trong 21 phiên đấu giá cổ phần có 10 đấu giá doanh nghiệp IPO, 9 phiên bán bớt phần vốn nhà nước nắm giữ, 1 phiên chào bán CP theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán ra công chúng của UBCKNN, 1 phiên đấu giá quyền mua CP của phần vốn nhà nước năm giữ.

HOSE cho biết, dự kiến trong quý IV sẽ có thêm 10 đợt tổ chức bán đấu giá trong đó có Tổng công ty Hàng không Việt Nam – Vietnam Airlines, Tổng công ty Thủy sản Việt Nam...

Tình hình niêm yết: Trong 9 tháng đầu năm 2014, tình hình niêm yết được HOSE đánh giá có những bước tiến khả quan hơn so với năm 2013. Số lượng và khối lượng cổ phiếu niêm yết mới đầu tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. 6 công ty được chấp thuận niêm yết với hơn 3,077 tỷ CP, tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái; quỹ ETF đầu tiên được niêm yết với số lượng 20,2 triệu CCQ.

Hiện HOSE đang thực hiện thẩm định 5 hồ sơ đăng ký niêm yết và dự kiến đến cuối năm số lượng công ty đăng ký niêm yết sẽ tiếp tục tăng lên.

Mức độ vi phạm CBTT trên thị trường 9 tháng đầu năm giảm. Số lượng vi phạm CBTT của công ty niêm yết trên HOSE giảm 17,9% so với cùng kỳ năm trước chủ yếu giảm vi phạm về CBTT bất thường. Vi phạm CBTT đối với báo cáo thường niên và Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm tăng 32,56% so với cùng kỳ năm 2013.

Liên quan đến việc thông tin doanh nghiệp niêm yết chia sẻ cho nhóm cổ đông lớn/chuyên viên phân tích của công ty chứng khoán trong  thời gian vừa qua, HOSE cho biết: Việc thực hiện Thông tư 52/2012/TT – BTC về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán của các doanh nghiệp niêm yết vẫn còn khoảng cách so với quy định, Sở đang góp ý sửa đổi thông tư 52 để đưa hoạt động chia sẻ thông tin của doanh nghiệp cho nhóm cổ đông lớn/chuyên viên phân tích của công ty chứng khoán vào nề nếp cũng như gửi ý kiến đến UBCKNN để thông tin trên thị trường minh bạch và công bằng hơn.

Về hoạt động của các công ty chứng khoán: Lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 8/2014, có 60/86 công ty chứng khoán hoạt động kinh doanh có lãi với tổng lãi 2.991 tỷ đồng; 26 công ty chứng khoán bị lỗ với lỗ lũy kế hơn 200 tỷ đồng.


Thanh Giang

quynhnn

Tài chính Plus

Trở lên trên