MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

KPF rút hồ sơ đăng ký niêm yết chứng khoán để điều chỉnh thông tin

HĐQT KPF đã thông qua việc rút hồ sơ đăng ký chứng khoán của công ty trên HNX để điều chỉnh một số thông tin.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội - HNX vừa công bố thông tin về việc CTCP Tư vấn Dự án Quốc tế KPF (mã chứng khoán KPF) rút hồ sơ đăng ký niêm yết chứng khoán tại HNX. Số lượng chứng khoán niêm yết 15,6 triệu cổ phiếu.

Nguyên nhân rút hồ sơ do ngày 30/6 vừa qua, HĐQT công ty đã họp và thông qua việc rút hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu để điều chỉnh một số thông tin trong hồ sơ, và sẽ nộp hồ sơ niêm yết lại sau khi đã hoàn chỉnh.

Trước đó, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam đã có thông báo về việc Cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán và mã chứng khoán KPF cho công ty. Số lượng chứng khoán đăng ký 15,6 triệu cổ phiếu mệnh giá 10.000 đồng. Số cổ phiếu trên được VSD nhận lưu ký từ ngày 21/5/2015.

Thanh Mai

Tài chính Plus

Trở lên trên