MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lỗ 3 năm liên tục, VPC và PTM bị hủy niêm yết

Mức lỗ của VPC tại các năm 2012, 2013 và 2014 lần lượt là 8,8 tỷ đồng, 6,1 tỷ đồng và 10,3 tỷ đồng. Lỗ lũy kế tại thời điểm 31/12/2014 đã lên tới gần 23 tỷ đồng - bằng 41% vốn điều lệ.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (SGDCKHN) thông báo, sau khi nhận được Báo cáo tài chính (BCTC) kiểm toán năm 2014 của CTCP Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam (mã chứng khoán: VPC) và CTCP Sản xuất, thương mại và Dịch vụ ô tô PTM (mã chứng khoán: PTM), SGDCKHN nhận thấy kết quả kinh doanh của 2 Công ty này đã lỗ trong 03 năm liên tục (năm 2012, năm 2013, năm 2014).

Cụ thể, mức lỗ của VPC tại các năm này lần lượt là 8,8 tỷ đồng, 6,1 tỷ đồng và 10,3 tỷ đồng. Lỗ lũy kế tại thời điểm 31/12/2014 đã lên tới gần 23 tỷ đồng - bằng 41% vốn điều lệ.

Mức lỗ của của PTM trong 3 năm này lần lượt là 2,9 tỷ đồng; 840 triệu đồng và 990 triệu đồng.

Như vậy, cổ phiếu VPC  và PTM đều thuộc trường hợp bị hủy niêm yết theo quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 60 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán.

SGDCKHN đề nghị Công ty giải trình nguyên nhân và đưa ra phương án khắc phục tình trạng bị hủy niêm yết theo quy định tại Khoản 2 Điều 16 Quy chế niêm yết chứng khoán kèm theo Quyết định số 18/QĐ-SGDHN ngày 17/01/2014 của Tổng Giám đốc SGDCK Hà Nội.

Trong phiên giao dịch ngày 02/04, cổ phiếu VPC đã giảm sàn xuống mức giá 1.600 đồng. Còn PTM vẫn ở trong tình trạng không giao dịch.

Mai Linh

Minh Trang

HNX

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên