MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Rút ngắn thời gian thanh toán về T+2, nhà đầu tư cũng không có lợi?

Mặc dù quy trình có vẻ được rút ngắn 01 ngày, nhưng thực tế, vào lúc 15h45 – 16h15 ngày T+2, dù tiền và chứng khoán đã về tài khoản nhưng phiên giao dịch trên cả 2 sàn đã kết thúc

Ủy ban chứng khoán Nhà nước đang lấy ý kiến các thành viên thị trường để xây dựng Quy trình rút ngắn thời gian thanh toán từ T+3 như hiện nay về T+2 cho phù hợp với thông lệ quốc tế về chuyển giao chứng khoán đồng thời.

Thông tin này được nhà đầu tư đón nhận tích cực với kỳ vọng giúp tăng thanh khoản cho thị trường. Tuy nhiên, nếu nhìn lại quy trình mà UBCK đưa ra để lấy ý kiến thì có vẻ việc rút ngắn thời gian thanh toán từ T+3 xuống T+2 không đem lại nhiều lợi ích khác biệt cho nhà đầu tư.

Theo quy trình trên, để có thể lùi thời gian thanh toán từ T+3 về T+2, một số hoạt động của Trung tâm lưu ký được đẩy nhanh mốc thời gian hoàn thành về ngày trước đó.

Cụ thể, việc xử lý lỗi cho VSD được đẩy mốc thời gian từ “chậm nhất là 8h30 ngày T+2” về “chậm nhất là 17h ngày T+1”.

Việc “Sửa lỗi, xử lý lỗi giao dịch và Loại bỏ không thanh toán” vẫn thực hiện trong ngày T+2 nhưng được đẩy nhanh, bắt buộc hoàn thành trước 9h30. Trước 10h, VSD phải hoàn thành việc “Lập, gửi thông báo kết quả bù trừ tiền/chứng khoán cho TV” và “Lập, gửi Thông báo TH kết quả bù trừ đa phương và thanh toán tiền cho NHTT” (thời hạn cũ là 15h30).

Mọi công đoạn thực hiện quy trình thanh toán cho đến “Lập, gửi Thông báo thực hiện kết quả bù trừ đa phương và thanh toán tiền điều chỉnh cho NHTT” phải hoàn thành xong trước 14h30 ngày T+2, trong khi quy định cũ là trước 16h30 ngày T+2.

Và VSD sẽ phải làm việc tiếp từ 15h45 đến 16h15 (ngày T+2) để cùng NHTT thực hiện thanh toán tiền và chứng khoán.

Đây là điểm rất quan trọng, vì trong quy trình cũ, từ 8h15 – 8h45 ngày T+3, NHTT và VSD thực hiện thanh toán tiền và chứng khoán cho nhà đầu tư.

Như vậy mặc dù quy trình có vẻ được rút ngắn 01 ngày, nhưng thực tế, vào lúc 15h45 – 16h15 ngày T+2, dù tiền và chứng khoán đã về tài khoản nhưng phiên giao dịch trên cả 2 sàn đã kết thúc, nhà đầu tư cũng không thể sử dụng tiền để mua chứng khoán hay bán lượng chứng khoán đã về tài khoản. Tức là cũng phải đến ngày hôm sau, tức T+3, nhà đầu tư mới giao dịch được.

Theo quy định cũ, tối thiểu vào lúc 8h15 ngày T+3, tiền và chứng khoán về tài khoản của nhà đầu tư. Giờ giao dịch bắt đầu lúc 9h, như vậy, nhà đầu tư có thể giao dịch ngay khi phiên giao dịch bắt đầu.

Có thể thấy, việc thanh toán của NĐT sẽ không được đẩy nhanh hơn.

Lợi ích mà NĐT có được từ quy trình này là việc sửa lỗi, xử lý lỗi giao dịch được đẩy nhanh hơn. Bên cạnh đó, đối với những NĐT sử dụng dịch vụ ứng trước tiền bán, tiền về tài khoản sớm hơn 1 ngày.

Bảo Ngọc

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên