MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Số lượng NĐT nước ngoài mới vào TTCK Việt Nam tăng đột biến trong tháng 5/2015

Riêng trong tháng 05/2015, đã có thêm 100 nhà đầu tư nước ngoài bao gồm 18 tổ chức và 82 cá nhân đầu tư nước ngoài được VSD cấp mã số giao dịch chứng khoán.

Theo thông báo của Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD), tính đến ngày 31/5/2015, VSD đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 17.876 nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có 2.672 nhà đầu tư tổ chức và 15.204 nhà đầu tư cá nhân.

Riêng trong tháng 05/2015, đã có thêm 100 nhà đầu tư nước ngoài bao gồm 18 tổ chức và 82 cá nhân đầu tư nước ngoài được VSD cấp mã số giao dịch chứng khoán. Đây là tháng mà lượng nhà đầu tư ngoại được cấp mã số giao dịch nhiều nhất kể từ đầu năm, riêng lượng nhà đầu tư cá nhân gấp hơn 2 lần tháng trước và cũng lớn hơn nhiều so với những con số của các tháng trước đó trong năm.

Trong tháng 4/2015, VSD cấp mã số giao dịch cho 52 nhà đầu tư nước ngoài bao gồm 12 tổ chức và 40 cá nhân đầu tư nước ngoài được VSD cấp mã số giao dịch chứng khoán

Như vậy, lượng nhà đầu tư nước ngoài được cấp mã giao dịch trong tháng 5/2015 cũng tăng 25% so với tháng 5/2014 và 22% so với tháng 5/2013.

Ngoài ra, VSD đã chấp thuận thay đổi thông tin cho 23 nhà đầu tư nước ngoài (07 tổ chức và 16 cá nhân), hủy mã số giao dịch chứng khoán cho 02 nhà đầu tư tổ chức nước ngoài.

Hải Hà

Trí Thức Trẻ/VSD

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên