MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

TTCK Việt Nam đang đi thụt lùi so với các nước ASEAN

Tổng giá trị các Doanh nghiệp Nhà nước sẽ được cổ phần hóa trong 3 năm tới ước tính khoảng $25 tỷ đô la Mỹ. Nếu Chính phủ chỉ dự kiến bán ra thị trường 15% tổng số lượng cổ phần thì thị trường sẽ cần 3,75 tỷ đô la Mỹ để mua số cổ phần này.

Đây là chia sẻ của Nhóm công tác Thị trường vốn tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF) 2015 đang diễn ra tại Hà Nội.

Đại diện nhóm công tác, ông Nguyễn Kiên đã khẳng định: Mặc dù Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) đã rất tích cực lắng nghe những khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư, đồng thời đã cố gắng nhất có thể để hỗ trợ nhà đầu tư, nhưng những nhân tố làm thị trường chứng khoán đi xuống dường như đã không thuộc thẩm quyền của UBCK, mà đòi hỏi những quyết sách kịp thời và cương quyết từ Chính phủ.

Theo ông Kiên, thị trường Việt Nam với 91 triệu dân, có mức vốn hóa của thị trường chứng khoán khoảng 46 tỷ đô la Mỹ, chỉ tương đương với 25% GDP của Việt Nam. Trong khi đó, Philippines, với 99 triệu dân, có mức vốn hóa của thị trường chứng khoán khoảng 184 tỷ đô la Mỹ (gấp 4 lần Việt Nam), tương đương 65% GDP của nước này; hay như Thailand là 112% GDP, Malaysia mức vốn hóa cũng khoảng 88% GDP, Singgapore là 135% GDP, hoặc như Indonexia cũng là 45% GDP.

“Như vậy, có thể nhận thấy rằng thị trường chứng khoán hiện tại của Việt Nam sẽ không đủ mạnh để hỗ trợ quá trình cổ phần hóa” – Ông Kiên kết luận.

Ông nêu dẫn chứng, tổng giá trị các Doanh nghiệp Nhà nước sẽ được cổ phần hóa trong 3 năm tới ước tính khoảng 25 tỷ đô la Mỹ. Nếu Chính phủ chỉ dự kiến bán ra thị trường 15% tổng số lượng cổ phần thì thị trường sẽ cần 3,75 tỷ đô la Mỹ để mua số cổ phần này. Như vậy nguồn tiền trong nước sẽ chắc chắn không đủ để mua cổ phần nói trên, và Việt Nam sẽ cần một dòng tiền mới của nước ngoài để mua các cổ phần này.

Nhà đầu tư nước ngoài vẫn đợi quyết định nới room của Chính phủ

Ông Nguyễn Kiên đã đại diện nhóm công tác về thị trường vốn đề xuất Chính phủ cần cân nhắc 2 vấn đề sau trong việc cổ phần hóa:

Thứ nhất, cổ phần hóa phải đi kèm với việc niêm yết các công ty đã được cổ phần hóa;

Thứ hai, để tạo thanh khoản tốt cho thị trường, Chính phủ nên bán từ 25 đến 30% cổ phần của doanh nghiệp được cổ phần hóa thông qua các nhà môi giới chứng khoán quốc tế và chuyên nghiệp.

Đặc biệt, ông Kiên nhấn mạnh, trong 3 năm vừa qua, nhà đầu tư nước ngoài đã đợi Chính phủ tăng sở hữu nước ngoài tại các công ty đại chúng, và hiện tại các nhà đầu tư vẫn đang đợi Chính phủ thông qua Nghị định 58/2012/NĐ-CP sửa đối.

Tuy nhiên, để thu hút được dòng vốn mới của nhà đầu tư nước ngoài vào thị trường chứng khoán và vào những Doanh nghiệp Nhà nước mới được cổ phần hóa, Việt Nam cần mạnh dạn, kiên quyết xóa bỏ hạn chế tỷ lệ sở hữu 49% áp dụng đối với các công ty đại chúng như hiện nay;

Và áp dụng tỷ lệ sở hữu theo đúng cam kết WTO của Việt Nam đối với các công ty đại chúng kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ;

Đồng thời, mở cửa toàn bộ thị trường bằng cách cho sở hữu không hạn chế đối với các công ty đại chúng kinh doanh trong các lĩnh vực khác không nằm trong cam kết WTO của Việt Nam (trừ những lĩnh vực kinh doanh có điều kiện và những lĩnh vực ảnh hưởng tới an ninh quốc gia).

Ngoài ra, cũng theo nhóm công tác thị trường vốn, trong giai đoạn từ ngày 1/1 đến ngày 19/5/2015, dòng tiền mới của nước ngoài chảy vào Sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội chỉ là 5 triệu đô la Mỹ, và vào Sàn giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh là 113.3 triệu đô la Mỹ.

 

Khánh Nhi

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên