TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

VFR vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ

VFR vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ

Lý do: Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2014 trên Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2014 của Công ty là số âm.

Căn cứ Quy chế hướng dẫn giao dịch ký quỹ chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 637/QĐ-UBCK ngày 30/08/2011 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo về việc bổ sung cổ phiếu của CTCP Vận tải và Thuê tàu (MCK: VFR) vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ như sau:

- Ngày hiệu lực: 08/9/2014

- Lý do: Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2014 trên Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2014 của Công ty là số âm.

thanhhuong

HNX

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên