MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VSD công bố dự thảo rút ngắn thời gian thanh toán về T+2

Ngày thanh toán giao dịch trái phiếu là ngày làm việc liền kề sau ngày giao dịch (T+1)

Thực hiện rút ngắn chu kỳ thanh toán giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ vào ngày T+2 theo thông báo số 198/TB-UBCK ngày 29/9/2015 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã công bố dự thảo quy chế thay thế Quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán và dự thảo quy chế thay thế Quy chế hoạt động giao dịch hoán đổi, đăng ký, lưu ký, thanh toán bù trừ, thực hiện quyền đối với chứng chỉ quỹ hoán đổi danh mục.

Theo dự thảo quy chế thay thế Quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán, ngày thanh toán giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ là ngày làm việc thứ 2 sau ngày giao dịch (T+2). Ngày thanh toán giao dịch trái phiếu là ngày làm việc liền kề sau ngày giao dịch (T+1).

Về vấn đề sửa lỗi giao dịch, hồ sơ sửa lỗi phải gửi đến VSD chậm nhất vào 08h30 ngày T+1 đối với các giao dịch có ngày thanh toán T+1 và 17h00 ngày T+1 đối với các giao dịch có ngày thanh toán T+2 để đảm bảo việc sửa lỗi được thực hiện trước khi thanh toán các giao dịch đó.

Về nguyên tắc xác định Thành viên tạm thời mất khả năng thanh toán tiền, thời điểm chốt số dư tài khoản tiền gửi thanh toán bù trừ giao dịch chứng khoán của Thành viên tại Ngân hàng thanh toán để xác định khả năng thanh toán là 11h00 ngày thanh toán đối với các giao dịch trái phiếu và các giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ. Sau thời điểm nêu trên, các Thành viên không đủ số dư để thực hiện nghĩa vụ thanh toán các giao dịch chứng khoán liên quan được coi là tạm thời mất khả năng thanh toán tiền.

Xem chi tiết: Dự thảo quy chế thay thế Quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán

Theo Bình Minh

Người đồng hành

Trở lên trên