MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thị trường phân bón bị siết chặt, Hóa chất Lâm Thao (LAS) đặt mục tiêu LNTT năm 2019 tăng nhẹ 4% so với cùng kỳ, ước đạt 162 tỷ đồng

22-04-2019 - 12:33 PM | Doanh nghiệp

Năm 2018 cả doanh thu và lợi nhuận của Hóa chất Lâm Thao đều giảm sút so với cùng kỳ.

Ngày 25/4 tới đây CTCP Supe Phốt Phát và Hóa chất Lâm Thao (mã chứng khoán LAS) sẽ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2019. Hiện công ty đã công bố tài liệu dự kiến trình Đại hội lần này.

Kết quả kinh doanh năm 2018

Kết thúc năm 2018, Hóa chất Lâm Thao đạt 3.565 tỷ đồng tổng doanh thu, giảm 8,24% so với năm 2017 và hoàn thành 87% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 156 tỷ đồng, thực hiện được 72% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 122,7 tỷ đồng, giảm 19% so với cùng kỳ.

Về sản lượng, tổng lượng phân bón sản xuất đạt hơn 1,39 triệu tấn, tăng 11% so với cufg kỳ, trong đó supe lân đạt 706.188 tấn, lân nung chảy các loại đạt 81.153 tấn và NPK các loại đạt 606.847 tấn cùng 232.321 tấn Axit Sunfuric.

Sản lượng tiêu thụ phân bón đạt 968.259 tấn, giảm 12% so với cùng kỳ, trong đó supe lân đạt 331.355 tấn, lân nung chảy đạt 60.446 tấn, NPK các loại đạt 576.458 tấn và 4.386 tấn axit sunfuric.

Thị trường phân bón bị siết chặt, Hóa chất Lâm Thao (LAS) đặt mục tiêu LNTT năm 2019 tăng nhẹ 4% so với cùng kỳ, ước đạt 162 tỷ đồng - Ảnh 1.

Theo báo cáo, doanh thu năm 2018 giảm là do thị trường phân bón trong nước đang trong giai đoạn bão hòa, công tác tiêu thụ sản phẩm của công ty gặp nhiều khó khăn; cạnh tranh ngày càng gay gắt trong ngành. Bên cạnh đó, công ty còn phải chịu áp lực từ phân bón nhập khẩu khi nguồn cung thế giới tăng mạnh, giá giảm thấp; tình trạng sản xuất phân bón giả, kém chất lượng ngày càng phát triển tinh vi ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của công ty, ảnh hưởng đến việc tiêu thụ sản phẩm và hiệu quả kinh doanh của công ty.

Với kết quả đạt được, HĐQT công ty đề xuất chia cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 10% theo như kế hoạch đã đề ra trong ĐHĐCĐ thường niên 2018, trong đó cổ tức tạm ứng lần 1 tỷ lệ 7% đã thanh toán, còn lại 3% dự định sẽ thanh toán trong thời gian tới.

Kế hoạch kinh doanh năm 2019

Năm 2019, hoạt động sản xuất kinh doanh phân bón vẫn tiếp tục bị ảnh hưởng do cơ chế việc siết chặt thị trường phân bón. Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019 đã được Tập đoàn hóa chất Việt Nam phê duyệt, Công ty đặt mục tiêu đạt 3.980 tỷ đồng doanh thu, dự kiến sản lượng sản xuất phân bón đạt 1.320.000 tấn và sản lượng sản xuất axit đạt 234.000 tấn.

Lợi nhuận trước thuế ước đạt 162 tỷ đồng tăng nhẹ 4% so với số lãi đạt được năm 2018. Phấn đấu chia cổ tức tỷ lệ 9%.

Nam Sơn

Tài chính Plus

Trở lên trên