MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chủ thầu phải mua bảo hiểm cho công nhân xây dựng

11-12-2015 - 07:32 AM | Xã hội

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 119/2015 quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng, có hiệu lực thi hành từ 10-2-2016.

Theo đó, nhà thầu thi công xây dựng phải mua bảo hiểm cho người lao động thi công trên công trường với mức bảo hiểm tối thiểu là 100 triệu đồng/người/vụ. Mức bồi thường cụ thể sẽ do Bộ Tài chính hướng dẫn.

Ngoài ra, các công trình sau đây cũng bắt buộc phải mua bảo hiểm trong thời gian thi công xây dựng: các công trình, hạng mục công trình có ảnh hưởng đến an toàn cộng đồng; công trình đầu tư xây dựng có ảnh hưởng lớn đến môi trường; công trình có yêu cầu kỹ thuật đặc thù, điều kiện thi công xây dựng phức tạp… Số tiền bảo hiểm công trình tối thiểu là giá trị đầy đủ của công trình khi hoàn thành nhưng không được thấp hơn tổng giá trị hợp đồng xây dựng, bao gồm cả giá trị điều chỉnh, bổ sung (nếu có).

Theo Đ.LIÊN

Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên