MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chủ tịch nước, Thủ tướng nhìn lại nhiệm kỳ

22-03-2016 - 10:30 AM | Xã hội

Hôm nay, Quốc hội nghe một loạt báo cáo nhiệm kỳ của các lãnh đạo cao nhất, trong phiên họp được phát thanh truyền hình trực tiếp cả ngày.

Buổi sáng, Quốc hội sẽ nghe Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trình bày dự thảo Báo cáo công tác nhiệm kỳ khoá 13 của Quốc hội .

Sau đó, Quốc hội nghe lần lượt Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trình bày Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của Chủ tịch nước và Chính phủ , Thủ tướng.

Tiếp theo, Chủ nhiệm UB Pháp luật QH Phan Trung Lý trình bày Báo cáo thẩm tra Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của Chính phủ, Thủ tướng.

Trong buổi chiều, Chánh án Tòa án NDTC Trương Hòa Bình trình bày Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của Chánh án Tòa án NDTC. Sau đó, Chủ nhiệm UB Tư pháp QH Nguyễn Văn Hiện trình bày Báo cáo thẩm tra báo cáo này.

Tiếp theo, Viện trưởng Viện kiểm sát NDTC Nguyễn Hòa Bình trình bày Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của Viện trưởng Viện kiểm sát NDTC. Báo cáo thẩm tra báo cáo này cũng do Chủ nhiệm UB Tư pháp QH Nguyễn Văn Hiện trình bày.

Tổng kiểm toán NN Nguyễn Hữu Vạn cũng sẽ trình bày Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của Tổng kiểm toán NN. Chủ nhiệm UB Tài chính Ngân sách QH Phùng Quốc Hiển trình bày Báo cáo thẩm tra báo cáo này.

Việc QH tập trung thời gian cho tổng kết công tác nhiệm kỳ là do đây là kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ, và cũng là kỳ họp kiện toàn nhân sự của nhiệm kỳ khóa này. Các phiên thảo luận về những báo cáo này cũng sẽ được phát thanh và truyền hình trực tiếp để cử tri cả nước theo dõi.

Trong chương trình làm việc hôm nay, QH cũng sẽ thảo luận một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Thuế giá trị gia tăng, luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và luật Quản lý thuế.

Theo Chung Hoàng

Vietnamnet

Trở lên trên