MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đi công tác nước ngoài không được mang theo tài liệu mật

30-07-2014 - 08:03 AM | Xã hội

Bộ Chính trị vừa ban hành chỉ thị về tăng cường quản lý các đoàn đi công tác nước ngoài.

Theo đó, để quản lý chặt chẽ các đoàn đi công tác nước ngoài (đi thăm, làm việc, nghiên cứu) phù hợp với các quy định hiện hành của Đảng và Nhà nước, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, cơ quan, tổ chức,… quán triệt và thực hiện nghiêm túc Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của Bộ Chính trị.

Cụ thể, cán bộ, công chức đi công tác nước ngoài không được mang theo tài liệu mật của Đảng, Nhà nước; các đoàn đi công tác nước ngoài phải bảo đảm đúng quy định pháp luật của nước sở tại. Ngoài ra, phải xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí hoạt động đối ngoại hằng năm.

Đối với các đoàn đi nghiên cứu, học tập kinh nghiệm ở nước ngoài trong khuôn khổ các thỏa thuận hợp tác, các chương trình đào tạo, các dự án, đề tài,… thì phải có đề cương nghiên cứu chi tiết và được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước khi thực hiện.

“Các cơ quan đại diện ngoại giao ở nước ngoài có trách nhiệm tham gia kiểm tra, giám sát việc tổ chức các đoàn đi công tác nước ngoài tại địa bàn mình phụ trách, kịp thời kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền ở trong nước xem xét, cắt giảm những đoàn không thực sự cần thiết hoặc có nội dung trao đổi, làm việc không phù hợp với nước sở tại” - chỉ thị nêu rõ.

cucpth

Theo Phapluat TPHCM

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên