MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Những dấu ấn Đối ngoại Việt Nam năm 2014

19-02-2015 - 20:16 PM | Xã hội

Năm 2014 công tác đối ngoại đã có đóng góp rất tích cực vào công cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền của Việt Nam.

Cùng với những thách thức về kinh tế, năm 2014 là năm tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, bất ổn, bất an, đặc biệt là tình hình Biển Đông, qua đó tác động trực tiếp toàn diện, nhiều chiều tới môi trường an ninh và phát triển Việt Nam.

Trong bối cảnh đó, Việt Nam đã kiên trì chính sách đối ngoại độc lập tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, chủ động tích cực hội nhập quốc tế, là bạn, đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế đồng thời kết hợp chặt chẽ giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân cũng như giữa đối ngoại-quốc phòng-an ninh.

Công tác đối ngoại của Việt Nam đã góp phần quan trọng vào việc duy trì môi trường hòa bình ổn định, đóng góp quan trọng và thiết thực vào nhiệm vụ chung của đất nước là giữ vững độc lập, tự chủ, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, tranh thủ những nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước và vẫn giữ được đà quan hệ giữa Việt Nam và các nước, và đưa quan hệ giữa Việt Nam với các đối tác đi vào chiều sâu, hiệu quả.

Cùng với ngoại giao song phương, Việt Nam đã “chủ động, tích cực đóng góp, đề xuất các kiến” trên các diễn đàn đa phương. Kết quả hoạt động của Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, ASEAN, trong tổ chức UNESCO, APEC, ASEM, Hội đồng Nhân quyền, cơ quan năng lượng nguyên tử IAEA... không chỉ khẳng định vai trò, nâng cao vị thế của Việt Nam mà còn đóng vai trò quan trọng trong tổng thể hoạt động đối ngoại của đất nước. Những nỗ lực của Việt Nam trong việc chủ động, tích cực phối hợp với các quốc gia đối phó với các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống như khủng bố, cướp biển, tội phạm xuyên quốc gia, biến đổi khí hậu, dịch bệnh… cũng được cộng đồng quốc tế đánh giá cao.

Về kinh tế đối ngoại, ngành ngoại giao đã tập trung thúc đẩy các liên kết kinh tế, trong đó có các hiệp định thế hệ mới, có quy mô rộng, toàn diện như TPP, RCEP, kết thúc đàm phán FTA với Hàn Quốc, Liên minh Hải quan (Nga, Karakhstan, Belarus), sẽ sớm kết thúc đàm phán với EU. Các nỗ lực đó góp phần tích cực vào việc ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng 5,9% và giúp củng cố vững chắc hơn cơ sở để Việt Nam hướng tới tăng trưởng cao hơn trong năm 2015.

Các hoạt động ngoại giao văn hóa, công tác thông tin đối ngoại, công tác về người Việt Nam ở nước ngoài và bảo hộ công dân cũng có được nhiều thành tích quan trọng. Việc sơ tán thành công 1.700 công dân Việt Nam khỏi Libya, bảo đảm an toàn cho cộng đồng người Việt Nam tại Ukraine... đã góp phần củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, củng cố niềm tin của nhân dân và kiều bào Việt Nam đối với các chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Những thành tựu trong công tác ngoại giao văn hóa, thông tin đối ngoại cũng góp phần nâng cao hình ảnh đất nước, phục vụ công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Trong năm 2015, cùng với nhiều hoạt động kỷ niệm lớn của đất nước (85 năm thành lập Đảng, 70 năm thành lập nước, 40 năm giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước), ngành ngoại giao kỷ niệm 70 năm ngày thành lập. Năm 2015 cũng là năm Việt Nam kỷ niệm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao với nhiều quốc gia trên thế giới. Trong bối cảnh đó, ngành Ngoại giao sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm về hội nhập quốc tế và nâng tầm công tác đối ngoại đa phương, cụ thể:

Tiếp tục tích cực triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết 22 của Bộ Chính trị về Hội nhập quốc tế và Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; chuẩn bị tốt cho Đại hội XII.

Tiếp tục đẩy mạnh đưa quan hệ với các đối tác, nhất là các nước láng giềng, đối tác chiến lược, đối tác toàn diện đi vào chiều sâu, hiệu quả, tăng cường tin cậy; chủ động tích cực trong các cơ chế đa phương, trọng tâm là ASEAN và Liên hợp quốc; tập trung tổ chức thành công Đại hội đồng liên minh nghị viện thế giới lần thứ 132 (IPU 132) tại Hà Nội.

Triển khai đồng bộ và toàn diện các hoạt động đối ngoại trong tất cả các lĩnh vực (ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa, công tác người Việt Nam ở nước ngoài, bảo hộ công dân, tuyên truyền đối ngoại và công tác ngoại vụ địa phương); kết hợp chặt chẽ giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân phục vụ phát triển đất nước, nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên thế giới.

 

Theo Nguyễn Hùng

Hồng Cúc

Bộ Ngoại Giao/VOV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên