MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phân công chuẩn bị nội dung họp UBTVQH

24-03-2015 - 17:15 PM | Xã hội

Để chuẩn bị cho 3 phiên họp thứ 37, 38, 39 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ đã phân công các thành viên Chính phủ chuẩn bị một số dự án luật, báo cáo.

Cụ thể, để chuẩn bị cho phiên họp thứ 37 (dự kiến từ ngày 6-10/4/2015), Thủ tướng Chính phủ phân công Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phối hợp chuẩn bị Dự án Luật nghĩa vụ quân sự (sửa đổi).

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp chuẩn bị Dự án Luật thú y.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ phối hợp chuẩn bị Dự án Luật tổ chức Chính phủ (sửa đổi) và Dự án Luật tổ chức chính quyền địa phương.

Dự án Bộ Luật hình sự (sửa đổi) sẽ do Bộ trưởng Bộ Tư pháp chuẩn bị.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông chuẩn bị Dự án Luật an toàn thông tin.

Bộ trưởng Bộ Tài chính chuẩn bị Dự án Luật phí, lệ phí; phối hợp chuẩn bị Dự án Luật ngân sách nhà nước (sửa đổi).

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hàng hải Việt Nam sẽ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải chuẩn bị.

Đối với phiên họp thứ 38 (dự kiến từ ngày 11-13/5/2015), Thủ tướng Chính phủ phân công Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị Báo cáo bổ sung của Chính phủ về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội những tháng đầu năm 2015.

Bộ trưởng Bộ Tài chính chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2013; Báo cáo bổ sung của Chính phủ về tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2014; tình hình thực hiện ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2015; phương án phân bổ số vượt thu ngân sách trung ương năm 2014; Báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2014.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp chuẩn bị Dự án Bộ Luật dân sự (sửa đổi). Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp chuẩn bị Dự án Luật thú y.

Đối với phiên họp thứ 39 (dự kiến từ ngày 13-15/7/2015), Thủ tướng Chính phủ phân công Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phối hợp chuẩn bị Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hàng hải Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ chuẩn bị Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chuyển giao công nghệ.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chuẩn bị Dự án Pháp lệnh quân nhân chuyên nghiệp và công nhân, nhân viên quốc phòng.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp chuẩn bị Dự án Pháp lệnh đào tạo một số chức danh tư pháp.

Theo Phan Hiển

PV

Chinhphu.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên