MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thu-chi NSNN Hà Nội, TPHCM 11 tháng 2022: Thu từ nhà, đất TPHCM tăng gấp đôi cùng kỳ, thu từ dầu thô ở Hà Nội tăng mạnh

Thu-chi NSNN Hà Nội, TPHCM 11 tháng 2022: Thu từ nhà, đất TPHCM tăng gấp đôi cùng kỳ, thu từ dầu thô ở Hà Nội tăng mạnh

Theo số liệu từ Cục thống kê Hà Nội, trong 11 tháng đầu năm 2022, tổng thu ngân sách Nhà nước (NSNN) trên địa bàn 11 tháng năm 2022 ước thực hiện 308,5 nghìn tỷ đồng, chi ngân sách địa phương ước thực hiện 65 nghìn tỷ đồng. Trong khi đó, tổng thu NSNN ở TPHCM 11 tháng năm 2022 ước thực hiện 434,85 nghìn tỷ đồng, chi ngân sách địa phương ước thực hiện 54,8 nghìn tỷ đồng.

Hà Nội

Theo Cục thống kê Hà Nội, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 11 tháng năm 2022 ước thực hiện 308,5 nghìn tỷ đồng, đạt 99% dự toán pháp lệnh năm và tăng 4% so với cùng kỳ năm 2021. Cụ thể, thu nội địa là 282,6 nghìn tỷ đồng, đạt 97,9% dự toán và tăng 3,2%; thu từ dầu thô 2,7 nghìn tỷ đồng, đạt 243,3% và tăng 41,3%; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 23,2 nghìn tỷ đồng, đạt 106% và tăng 11,7%.

Xét theo lĩnh vực, báo cáo cho biết, thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước thực hiện 52,9 nghìn tỷ đồng, đạt 91,4% dự toán và tăng 0,5% so với cùng kỳ năm trước; khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 22 nghìn tỷ đồng, đạt 95,9% và tương đương cùng kỳ; khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 59,5 nghìn tỷ đồng, đạt 108,9% và tăng 2,6%.

Về các loại thuế, phí, so với cùng kỳ năm 2021, thu NSNN của Hà Nội trong 11 tháng đầu năm 2022 từ thuế thu nhập cá nhân là 35,1 nghìn tỷ đồng, tăng 21,2%; thu từ tiền sử dụng đất 11,7 nghìn tỷ đồng, giảm 19,3%; thu từ lệ phí trước bạ 7,6 nghìn tỷ đồng, tăng 15,8%; các khoản thu từ phí và lệ phí đạt 16,2 nghìn tỷ đồng, tăng 12,5%.

Về chi NSNN, Cục Thống kê Hà Nội cho hay, chi ngân sách địa phương 11 tháng năm 2022 ước thực hiện 65 nghìn tỷ đồng, đạt 60,7% dự toán năm và tăng 12,9% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, chi đầu tư phát triển là 27,5 nghìn tỷ đồng, đạt 53,8% dự toán và tăng 28,9%; chi thường xuyên 37,1 nghìn tỷ đồng, đạt 69,6% và tăng 2,5%.

TP.HCM

Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội 11 tháng đầu năm 2022 của Cục Thống kê TP.HCM cho biết, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 11 tháng năm 2022 ước thực hiện 434,85 nghìn tỷ đồng, tăng 22,5% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, thu nội địa 280 nghìn tỷ đồng, tăng 19,8% so với cùng kỳ; thu từ dầu thô 25,6 nghìn tỷ đồng, tăng 87,3%; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 128,4 nghìn tỷ đồng, tăng 20,1% so với cùng kỳ năm 2021.

Xét theo lĩnh vực, báo cáo cho biết, trong 11 tháng năm 2022, thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước thực hiện 29,6 nghìn tỷ đồng, tăng 18,7% so với cùng kỳ năm trước; khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 68,7 nghìn tỷ đồng, tăng 15,5%; khu vực kinh tế ngoài Nhà nước 77,3 nghìn tỷ đồng, tăng 13,6%.

Về các loại thuế, phí, trong 11 tháng đầu năm 2022, thu NSNN của TP.HCM từ thuế thu nhập cá nhân là 52,4 nghìn tỷ đồng, tăng 31,3% so với cùng kỳ; thu từ lệ phí trước bạ 7,5 nghìn tỷ đồng, tăng 66%; các khoản thu từ phí và lệ phí đạt 13,7 nghìn tỷ đồng, tăng 74,1% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, trong 11 tháng đầu năm, các khoản thu từ nhà, đất của TP. HCM đạt 19,2 nghìn tỷ đồng, tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ năm 2021 (9,1 nghìn tỷ đồng).

Về chi NSNN, theo Cục Thống kê TP.HCM, chi ngân sách địa phương 11 tháng năm 2022 ước thực hiện 54,8 nghìn tỷ đồng, giảm 7,5% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, thành phố đã chi đầu tư phát triển khoảng 17 nghìn tỷ đồng, tăng 30,8% so vói cùng kỳ; chi thường xuyên 37,3 nghìn tỷ đồng, giảm 18,2%.

Trọng Trần

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên