MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thu ngân sách 5 thành phố trực thuộc TW quý I: Hà Nội cao nhất, TP. HCM đứng thứ hai

Thu ngân sách 5 thành phố trực thuộc TW quý I: Hà Nội cao nhất, TP. HCM đứng thứ hai

Trong quý I/2023, một số lĩnh vực thu của Hà Nội chứng kiến mức tăng mạnh như: thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước gấp 1,8 lần cùng kỳ năm trước; khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 35,7%...

Hà Nội

Theo Cục Thống kê Hà Nội, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn Hà Nội quý I/2023 ước thực hiện 138.900 tỷ đồng, đạt 39,3% dự toán pháp lệnh năm và tăng 56% so với cùng kỳ năm 202210, trong đó:

Thu nội địa của Hà Nội đạt 131.700 tỷ đồng, đạt 40,7% dự toán và tăng 62,8% so cùng kỳ với năm 2022; thu từ dầu thô 1.700 tỷ đồng, đạt 81,2% và tăng 36,7%; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 5.400 tỷ đồng, đạt 20,1% và giảm 20,8%.

Một số lĩnh vực thu chủ yếu trong thu nội địa quý I/2023: Thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước thực hiện 26.300 tỷ đồng, đạt 44,6% dự toán và gấp 1,8 lần cùng kỳ năm trước; khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 8.200 tỷ đồng, đạt 34,8% và tăng 35,7%; khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước 29.900 tỷ đồng, đạt 40,3% và tăng 20,9%; thuế thu nhập cá nhân 13.800 tỷ đồng, đạt 35,9% và tăng 8,2%; thu tiền sử dụng đất 2.000 tỷ đồng, đạt 11,8% và giảm 61,3%; thu lệ phí trước bạ 1.800 tỷ đồng, đạt 20,9% và giảm 12,9%; thu phí và lệ phí 4.400 tỷ đồng, đạt 25,0% và tăng 3,7%.

TP. HCM

Theo Cục Thống kê TP. HCM, tổng thu cân đối ngân sách Nhà nước trên địa bàn TP HCM 3 tháng đầu năm 2023 ước thực hiện 124.796 tỷ đồng, đạt 26,6% dự toán và giảm 1,5% so với cùng kỳ.

Thu nội địa ước thực hiện 88.253 tỷ đồng, đạt 28,7% dự toán, chiếm 70,7% tổng thu cân đối và tăng 1,8% so với cùng kỳ.

Trong đó: Thu từ doanh nghiệp nhà nước ước thực hiện 8.877 tỷ đồng, đạt 28,5% dự toán, chiếm 7,1% tổng thu và tăng 13,2%; thu từ khu vực ngoài nhà nước ước thực hiện 31.067 tỷ đồng, đạt 35,7% dự toán, chiếm 24,9% tổng thu và tăng 26,6%; thu từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài ước thực hiện 20.958 tỷ đồng, đạt 35,7% dự toán, chiếm 16,8% tổng thu và tăng 10,2% so với cùng kỳ.

Thu dầu thô ước thực hiện 6.800 tỷ đồng, đạt 42,5% dự toán, chiếm 5,5% tổng thu cân đối và tăng 4,9%.

Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước thực hiện 29.743 tỷ đồng, đạt 20,4% dự toán, chiếm 23,8% tổng thu cân đối và giảm 11,1%.

Thu cân đối ngân sách địa phương 3 tháng đầu năm 2023, ước thực hiện 38.069 tỷ đồng, đạt 32,5% dự toán, chiếm 30,5% tổng thu cân đối ngân sách nhà nước và tăng 10,3% so với cùng kỳ.

TP Hà Nội thu ngân sách cao nhất cả nước trong quý I

Hải Phòng

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn Hải Phòng quý I/2023 ước đạt 23.977,9 tỷ đồng, đạt 20,59% Dự toán Hội đồng nhân nhân thành phố giao và bằng 90,3% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó: thu nội địa đạt 8.187,7 tỷ đồng, đạt 19,27% Dự toán Hội đồng nhân dân thành phố giao và bằng 86,03% so với cùng kỳ năm trước; thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 14.504,6 tỷ đồng, đạt 20,75% Dự toán Hội đồng nhân dân thành phố và bằng 91,56% so với cùng kỳ năm trước.

Đà Nẵng

Cập nhật sơ bộ đến 20/3/2023, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn Đà Nẵng đạt 5.123 tỷ đồng, giảm 14,6% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong đó, thu ngân sách trung ương đạt 1.429 tỷ đồng, thu ngân sách địa phương đạt 3.694 tỷ đồng.

Trong tổng thu ngân sách Nhà nước, hoạt động thu nội địa tiếp tục gặp khó khăn, một số nguồn thu giảm sâu như khoản thu về nhà đất, thu từ các khu vực doanh nghiệp, thu từ thuế bảo vệ môi trường... tính chung 3 tháng, thu nội địa đạt 4.108 tỷ đồng, giảm 10,6% so với cùng kỳ năm trước.

Thu xuất nhập khẩu 3 tháng đầu năm chỉ đạt 691,3 tỷ đồng, bằng 57,5% cùng kỳ. Riêng các khoản thu khác đạt 324 tỷ đồng, tăng 61,9% so với cùng kỳ, chủ yếu tập trung ở khoản tạm thu ngân sách.

Cần Thơ

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn Cần Thơ đến ngày 20/3/2023 đạt 3.057,90 tỷ đồng, bằng 18,13% dự toán HĐND thành phố giao, giảm 0,97% so với cùng kỳ.

Trong đó, thu nội địa đạt 2.288,56 tỷ đồng, bằng 21,27% so với dự toán HĐND thành phố giao, giảm 0,51% so với cùng kỳ.

Thu từ doanh nghiệp nhà nước đạt 347,71 tỷ đồng, đạt 23,03% dự toán, giảm 15,95% so với cùng kỳ; thu từ khu vực ngoài nhà nước đạt 516,32 tỷ đồng, đạt 23,84% dự toán, tăng 19,62% so với cùng kỳ; thu từ khu vực đầu tư nước ngoài đạt 237,28 tỷ đồng, đạt  21,09% dự toán, tăng 20,86% so với cùng kỳ.

Thu cân đối từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt 58,01 tỷ đồng, bằng 20,94% so với dự toán HĐND thành phố giao, tăng 24,80% so với cùng kỳ.

Thái Quỳnh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên