MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thu nhập bình quân tháng của người lao động đã thay đổi ra sao trong 9 tháng đầu năm?

Thu nhập bình quân tháng của người lao động đã thay đổi ra sao trong 9 tháng đầu năm?

Mới đây, Tổng cục Thống kê đã công bố báo cáo về tình hình lao động việc làm quý 3 và 9 tháng năm 2022.

Tổng cục Thống kê nhận định, bước sang quý 3/2022, thu nhập bình quân của người lao động tiếp tục có nhiều chuyển biến theo đà tăng trưởng tích cực. Theo đó, thu nhập bình quân tháng của người lao động quý 3/2022 đạt 6,7 triệu đồng, tăng 143 nghìn đồng so với quý trước.

So với cùng kỳ năm 2021, thu nhập bình quân của người lao động quý 3/2022 chứng kiến tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ, tăng 30,1%, tương ứng tăng khoảng 1,6 triệu đồng. So với cùng kỳ năm 2019, trước khi dịch Covid-19 xuất hiện tại Việt Nam, thu nhập bình quân của người lao động quý 3/2022 tăng tăng 14,5%, tương ứng tăng khoảng 854 nghìn đồng.

Thu nhập bình quân tháng của người lao động đã thay đổi ra sao trong 9 tháng đầu năm? - Ảnh 1.

Nguồn: GSO

Xét theo lĩnh vực kinh tế, báo cáo cho biết, so với cùng kỳ năm 2021, thu nhập bình quân tháng của lao động làm việc trong khu vực công nghiệp và xây dựng trong quý 3/2022 đạt 7,7 triệu đồng, tăng 31,9%, tăng tương ứng khoảng 1,9 triệu đồng; lao động làm việc trong ngành dịch vụ có thu nhập bình quân khoảng 8,0 triệu đồng, tăng 29,4%, tăng tương ứng khoảng 1,8 triệu đồng. Lao động làm việc trong ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản có thu nhập bình quân là 3,9 triệu đồng, tăng 16,6%, tăng tương ứng khoảng 558 nghìn đồng.

Thu nhập bình quân tháng của người lao động đã thay đổi ra sao trong 9 tháng đầu năm? - Ảnh 2.

Thu nhập bình quân tháng của người lao động theo khu vực kinh tế quý III, giai đoạn 2019-2022 (Đơn vị: Triệu đồng). Nguồn: GSO

Thu nhập bình quân của lao động làm công hưởng lương quý 3/2022 là 7,6 triệu đồng, tăng 1,7% so với quý trước, tương ứng tăng 126 nghìn đồng. So với cùng kỳ năm 2021, thu nhập bình quân của lao động làm công hưởng lương quý 3/2022 tăng tăng 27,2%, tương ứng tăng 1,6 triệu đồng.

Trong đó, lao động nam làm công hưởng lương có thu nhập bình quân là 8,1 triệu đồng, cao hơn 1,14 lần thu nhập bình quân của lao động nữ (7,1 triệu đồng). Thu nhập bình quân của lao động làm công hương lương làm việc ở khu vực thành thị cao gấp 1,21 lần lao động làm việc ở khu vực nông thôn, tương ứng 8,5 triệu đồng so với 7 triệu đồng.

Xét cả giai đoạn 9 tháng đầu năm 2022, báo cáo của Tổng cục Thống kê chỉ ra rằng, thu nhập bình quân của người lao động 9 tháng năm 2022 là 6,6 triệu đồng, tăng 12,4% so với cùng kỳ, tương ứng tăng 727 nghìn đồng. Nếu so với cùng kỳ năm 2019, khi dịch Covid-19 chưa xuất hiện, thu nhập bình quân của người lao động 9 tháng năm 2022 tăng 11,8%, tương ứng tăng 693 nghìn đồng.

Trong đó, lao động nam có thu nhập bình quân là 7,5 triệu đồng, cao hơn 1,36 lần mức thu nhập bình quân của lao động nữ (5,5 triệu đồng). Lao động làm việc tại khu vực thành thị có mức thu nhập bình quân cao hơn 1,40 lần mức thu nhập bình quân của lao động làm việc tại khu vực nông thôn (8 triệu đồng so với 5,7 triệu đồng).

Xét theo lĩnh vực kinh tế, trong 9 tháng đầu năm 2022 nền kinh tế Việt Nam chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ ở tất cả các ngành kinh tế, đời sống của người lao động được đảm bảo hơn. Thu nhập bình quân của người lao động tăng khá ở cả ba khu vực kinh tế. Cụ thể, thu nhập của người lao động tăng mạnh nhất ở khu vực công nghiệp và xây dựng, tăng 13,7% so với 9 tháng năm 2021, tương ứng tăng khoảng 901 nghìn đồng.

Tiếp đến là lao động làm việc trong khu vực dịch vụ. Cụ thể, thu nhập của người lao động trong lĩnh vực này trong 9 tháng đầu năm 2022 tăng 11,5% so với cùng kỳ, tương ứng tăng 805 nghìn đồng. Lao động làm việc trong khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản có mức tăng thu nhập bình quân thấp nhất, tăng 7,6% so với cùng kỳ, tương ứng tăng 271 nghìn đồng.

Thu nhập của lao động làm công hưởng lương 9 tháng năm 2022 là 7,5 triệu đồng, tăng 12,1% so với cùng kỳ năm 2021 (tăng 805 nghìn đồng). Lao động nam làm công hưởng lương có mức thu nhập bình quân là 7,9 triệu đồng, cao hơn 1,13 lần thu nhập bình quân của lao động nữ làm công hưởng lương (7 triệu đồng). Lao động làm công hưởng lương tại khu vực thành thị có mức thu nhập bình quân cao hơn 1,24 lần mức thu nhập bình quân của lao động làm công hưởng lương ở khu vực nông thôn, tương ứng 8,4 triệu đồng so với 6,8 triệu đồng.

Trọng Trần

Nhịp sống kinh tế

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên