MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thu nhập của nhóm người giàu nhất tại 5 thành phố trực thuộc Trung ương đã thay đổi ra sao trong 10 năm?

Thu nhập của nhóm người giàu nhất tại 5 thành phố trực thuộc Trung ương đã thay đổi ra sao trong 10 năm?

Sau 10 năm, thu nhập bình quân (TNBQ) mỗi tháng của một người năm 2020 ở TP.HCM đã tăng gấp 2,3 lần; ở Đà Nẵng là 2,7 lần; ở Hà Nội và Hải Phòng là 3 lần. Đáng chú ý, TNBQ mỗi tháng của một người ở Cần Thơ năm 2020 đã tăng gấp 3,2 lần kể từ năm 2010.

Theo khảo sát về mức sống dân cư năm 2020 của Tổng cục Thống kê, bình quân mỗi năm trong thời kỳ 2016-2020, thu nhập bình quân đầu người 1 tháng chung cả nước tăng bình quân 8,2%. Trong đó, thu nhập bình quân (TNBQ) 1 người 1 tháng chung cả nước năm 2020 theo giá hiện hành đạt 4,249 triệu đồng, giảm khoảng 1% so với năm 2019. 

Nếu tính riêng 5 thành phố trực thuộc Trung ương là Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng và Cần Thơ, trong giai đoạn 2010-2020, thu nhập bình quân của 5 địa phương này cũng có những sự thay đổi đáng kể. Cụ thể, sau 10 năm, TNBQ mỗi tháng của một người năm 2020 ở TP.HCM  đã tăng gấp 2,3 lần; ở Đà Nẵng là 2,7 lần; ở Hà Nội và Hải Phòng là 3 lần. Đặc biệt, thu nhập bình quân mỗi tháng của một người ở Cần Thơ năm 2020 đã tăng gấp 3,2 lần kể từ năm 2010.

Bên cạnh đó, trong giai đoạn 2010-2015, thu nhập bình quân 1 người 1 tháng của nhóm giàu nhất TP.HCM có xu hướng cao hơn so với nhóm người giàu nhất ở Hà Nội. Tuy nhiên, khoảng cách về thu nhập của nhóm giàu nhất ở cả 2 thành phố này đã thu hẹp hơn trong giai đoạn 2016-2019. 

Đáng chú ý, trong năm 2020, thu nhập bình quân 1 người 1 tháng của nhóm giàu nhất ở cả 4 thành phố là Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng và Đà Nẵng đều có xu hướng giảm. Song, riêng Cần Thơ là thành phố ghi nhận có TNBQ 1 người 1 tháng của nhóm giàu nhất tăng từ 10,79 triệu đồng (2019) lên 12,71 triệu đồng (2020). Thậm chí, TNBQ 1 người 1 tháng năm 2020 của nhóm người giàu nhất Cần Thơ đã vượt TP.HCM, cao thứ 2 chỉ sau Hà Nội.

Hà Nội

Dữ liệu của Tổng cục Thống kê cho biết, so với năm 2010, thu nhập bình quân mỗi tháng của một người ở Hà Nội năm 2020 đã tăng gấp 3 lần, từ mức 2,01 triệu đồng/người/tháng lên 6,2 triệu đồng/người/tháng. 

Trong đó, thu nhập bình quân của nhóm người giàu nhất ở Hà Nội đã tăng gấp 2,6 lần trong 10 năm, từ 4,83 triệu đồng/người/tháng năm 2010 lên 12,85 triệu đồng/người/tháng năm 2020. Nếu so với nhóm người nghèo nhất, TNBQ năm 2020 của nhóm người giàu nhất ở Hà Nội cao gấp hơn 6,1 lần so với nhóm nghèo nhất (1,142 triệu đồng/người/tháng).

TP.HCM

Thu nhập bình quân mỗi tháng của một người ở TP.HCM năm 2020 đã tăng gấp 2,3 lần sau 10 năm, từ mức 2,73 triệu đồng (2010) lên mức 6,53 triệu đồng (2020). Trong đó, thu nhập bình quân của nhóm giàu nhất đã tăng gấp 1,8 lần trong 10 năm, từ 6,42 triệu đồng/người/tháng năm 2010 lên 11,86 triệu đồng/người/tháng năm 2020. Nếu so với nhóm nghèo nhất, TNBQ năm 2020 của nhóm giàu nhất ở TP.HCM cao gấp hơn 3,5 lần so với nhóm nghèo nhất (3,4 triệu đồng/người/tháng).

Thu nhập của nhóm người giàu nhất tại 5 thành phố trực thuộc Trung ương đã thay đổi ra sao trong 10 năm? - Ảnh 1.

Nguồn: GSO

Hải Phòng

Đối với Hải Phòng, so với năm 2010, thu nhập bình quân mỗi tháng của một người năm 2020 đã tăng gấp 3 lần, từ mức 1,69 triệu đồng/người/tháng lên 5,2 triệu đồng/người/tháng.

Trong đó, thu nhập bình quân của nhóm người giàu nhất ở Hải Phòng đã tăng gấp 2,3 lần trong 10 năm, từ 4 triệu đồng/người/tháng năm 2010 lên 9,43 triệu đồng/người/tháng năm 2020. Nếu so với nhóm người nghèo nhất, TNBQ năm 2020 của nhóm người giàu nhất ở Hải Phòng cao gấp hơn 3,9 lần so với nhóm người nghèo nhất (2,4 triệu đồng/người/tháng).

Đà Nẵng

Còn ở Đà Nẵng, thu nhập bình quân mỗi tháng của một người năm 2020 đã tăng gấp 2,7 lần kể từ năm 2010, từ mức 1,89 triệu đồng/người/tháng lên 5,28 triệu đồng/người/tháng. Trong đó, thu nhập bình quân của nhóm người giàu nhất đã tăng gấp 2,5 lần trong 10 năm, từ 4,39 triệu đồng/người/tháng năm 2010 lên 10,89 triệu đồng/người/tháng năm 2020. Nếu so với nhóm người nghèo nhất, TNBQ năm 2020 của nhóm người giàu nhất ở Đà Nẵng cao gấp hơn 5,3 lần so với nhóm người nghèo nhất (2,04 triệu đồng/người/tháng).

Cần Thơ

Báo cáo cho hay, so với năm 2010, thu nhập bình quân mỗi tháng của một người ở Cần Thơ năm 2020 đã tăng gấp 3,2 lần, từ mức 1,54 triệu đồng/người/tháng lên 5,03 triệu đồng/người/tháng.

Đáng chú ý, thu nhập bình quân của nhóm người giàu nhất ở Cần Thơ đã tăng gấp 3,7 lần trong 10 năm, từ 3,43 triệu đồng/người/tháng năm 2010 lên 12,71 triệu đồng/người/tháng năm 2020. Nếu so với nhóm người nghèo nhất, TNBQ năm 2020 của nhóm người giàu nhất ở Cần Thơ cao gấp hơn 5,6 lần so với nhóm người nghèo nhất (1,471 triệu đồng/người/tháng).

Nhìn chung, xét theo khu vực, TNBQ 1 người 1 tháng năm 2020 ở khu vực thành thị đạt 5,59 triệu đồng, cao gấp gần 1,6 lần khu vực nông thôn (3,481 triệu đồng). Về cơ cấu của thu nhập, báo cáo cho hay, trong tổng thu nhập năm 2020, tỷ trọng thu từ tiền lương, tiền công chiếm 55,9%, thu từ hoạt động tự làm nông, lâm nghiệp, thuỷ sản chiếm 10,8%, thu từ hoạt động tự làm phi nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 22,9%, thu khác chiếm 10,4%.

Tổng cục Thống kê nhận định, cơ cấu thu nhập qua các năm đã có sự chuyển biến theo hướng tiến bộ hơn, trong đó tỷ trọng thu từ tiền lương, tiền công ngày càng tăng, ngược lại tỷ trọng thu từ hoạt động tự làm nông, lâm nghiệp, thuỷ sản có xu hướng giảm dần, kết quả này phù hợp với sự chuyển dịch cơ cấu trong việc làm.

Nếu xét theo nhóm thu nhập, nhóm người giàu nhất (gồm 20% dân số giàu nhất - nhóm 5) có TNBQ 1 người 1 tháng năm 2020 đạt 9,191 triệu đồng, cao gấp hơn 8 lần so với nhóm nghèo nhất (nhóm gồm 20% dân số nghèo nhất - nhóm 1), với mức thu nhập đạt 1,142 triệu đồng. Xét theo vùng kinh tế, báo cáo cho biết, vùng có TNBQ đầu người cao nhất là vùng Đông Nam Bộ (6,024 triệu đồng/người/tháng), cao gấp 2,2 lần vùng có TNBQ đầu người thấp nhất là vùng Trung du và miền núi phía Bắc (2,745 triệu đồng/người/tháng).

https://cafef.vn/thu-nhap-cua-nhom-nguoi-giau-nhat-tai-5-thanh-pho-truc-thuoc-trung-uong-da-thay-doi-ra-sao-trong-10-nam-20220725112842211.chn

Trọng Trần

Nhịp sống kinh tế

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên