MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thứ trưởng Bộ Tài chính: "Phấn đấu đưa thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng trước năm 2025"

Thứ trưởng Bộ Tài chính: "Phấn đấu đưa thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng trước năm 2025"

Thị trường chứng khoán Việt Nam đang đứng trước nhiều mục tiêu lớn đề ra trong giai đoạn từ này từ giai đoạn năm 2025 - 2030.

Tại buổi Tọa đàm "Thị trường chứng khoán: Khơi thông nguồn lực cho doanh nghiệp, kênh đầu tư sinh lời và tích sản" tổ chức sáng 18/11, ông Nguyễn Đức Chi, Thứ trưởng Bộ Tài chính đã chia sẻ những cơ sở định hướng tương lai của thị trường chứng khoán phát triển trong tương lai 5 -10 năm tới.

Theo đó, Bộ Tài chính đang cùng với các bộ ngành báo cáo Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về chiến lược phát triển Thị trường Chứng khoán Việt Nam đến 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo ông, quan điểm phát triển thị trường cần nói đến phát triển thị trường đồng bộ, thống nhất trong tổng thể thị trường tài chính, gắn liền với đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu nền kinh tế, liên kết thị trường thế giới, phát triển trên cơ sở ứng dụng công nghệ, yêu cầu về chuyển đổi số.

"Bên cạnh đó, vai trò quản lý giám sát thị trường trên cơ sở rủi ro, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể tham gia thị trường, đảm bảo minh bạch, an toàn và bền vững. Nhà nước quản lý thị trường bằng pháp luật, bằng khuôn khổ pháp lý", Thứ trưởng Bộ Tài chính nêu quan điểm.

Mục tiêu được đưa ra là xây dựng thị trường chứng khoán thành kênh dẫn vốn trung và dài hạn, chủ yếu của nền kinh tế, hỗ trợ hệ thống ngân hàng thương mại. Cụ thể hơn là phấn đấu đưa thị trường cổ phiếu đạt 85% GDP đã điều chỉnh vào năm 2025 và đạt 110% GDP vào năm 2030. 

Đối với trái phiếu, hướng tới 47% GDP vào năm 2025 và 58% GDP vào năm 2030. Tốc độ tăng trưởng chứng khoán phát sinh 20-30%/năm, số lượng nhà đầu tư đạt 5% dân số vào năm 2025 và 8% năm 2030.

Để tổ chức thị trường một cách hiệu quả, cơ cấu lại mô hình công ty mẹ - công ty con. Thủ tướng và Bộ Tài chính đã có quyết định để chuẩn bị cho mô hình Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam đi vào hoạt động sớm nhất. Theo đó, tổ chức lại Trung tâm Lưu ký chứng khoán thành Tổng công ty Lưu ký chứng khoán và thanh toán bù trừ, đồng bộ công nghệ giao dịch và thanh toán chứng khoán, hướng đến nâng hạng thị trường trước năm 2025 theo tiêu chuẩn MSCI, FTSE.

Thị trường chứng khoán 10 năm tới hướng đến việc Củng cố và nâng cao năng lực của các công ty chứng khoán, các quỹ đầu tư, quỹ hưu trí, đưa vào các dịch vụ xếp hạng tín nhiệm, nâng cao năng lực của các hiệp hội nghề nghiệp…

Đồng thời, cần thực thi chính sách pháp luật, thị trường vận hành an toàn lành mạnh. Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các bộ ngành trong kiểm tra, xử lý vi phạm, đảm bảo công khai, minh bạch, bảo vệ quyền lợi chính đáng của tất cả các bên.

Đặc biệt, một mục tiêu lớn đề ra cho thị trường chứng khoán là hướng đến nâng hạng thị trường trước năm 2025 theo tiêu chuẩn của FTSE Russell và MSCI. Theo đó, thị trường chứng khoán Việt Nam cũng sẽ chủ động hội nhập thị trường thế giới, trở thành 1 trong 4 thị trường lớn khu vực Asean.

Minh Châu

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên