MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thủ tướng đồng ý bổ sung 3 khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai vào quy hoạch

Thủ tướng đồng ý bổ sung 3 khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai vào quy hoạch

Thủ tướng Chính phủ đồng ý đề nghị của Bộ KH-ĐT về việc bổ sung các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai vào Quy hoạch phát triển các KCN ở Việt Nam đến năm 2020.

3 Khu công nghiệp được bổ sung vào Quy hoạch gồm: 1- Khu công nghiệp Long Đức 3 với diện tích 253 ha tại xã Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai; 2- Khu công nghiệp Bàu Cạn - Tân Hiệp với diện tích 2.627 ha tại xã Bàu Cạn và xã Tân Hiệp, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai; 3- Khu công nghiệp Xuân Quế - Sông Nhạn với diện tích 3.595 ha tại xã Xuân Quế và xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai.

Các khu công nghiệp khác trên địa bàn tỉnh Đồng Nai nằm trong Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2020 được phê duyệt tại công văn số 2628/TTg-KTN ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ không thay đổi.Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Đồng Nai chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo, quy mô diện tích, vị trí đề xuất điều chỉnh quy hoạch khu công nghiệp; đảm bảo sự phù hợp, tính khả thi, liên kết, đồng bộ, kế thừa và khả năng tích hợp của phương án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh trong nội dung quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030 theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

Không để xảy ra các tranh chấp, khiếu kiện trong quá trình triển khai thực hiện, đồng thời, chịu trách nhiệm về việc điều chỉnh, bổ sung các khu công nghiệp này trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 74/NQ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2017 và điều chỉnh bổ sung theo mục 18 Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 14 tháng 7 năm 2020 theo quy định của pháp luật về đất đai.

Có trách nhiệm điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện tương ứng với chỉ tiêu diện tích đất khu công nghiệp được điều chỉnh tại văn bản số 1005/TTg-NN ngày 01 tháng 7 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Phân kỳ thực hiện quy hoạch 3 khu công nghiệp nêu trên theo các giai đoạn trên cơ sở đảm bảo: phù hợp với khả năng thu hút đầu tư, tính đồng bộ với đầu tư kết nối hạ tầng, hạ tầng xã hội (nhà ở, thiết chế văn hóa, xã hội, thể thao cho người lao động làm việc trong khu công nghiệp), bảo vệ môi trường; xác định hợp lý diện tích các khu công nghiệp trong giai đoạn quy hoạch tỉnh Đồng Nai chưa được phê duyệt để đảm bảo tính khả thi; không ảnh hưởng đến hiệu quả khai thác quỹ đất xung quanh cảng hàng không quốc tế Long Thành .

Theo Thùy Linh

VTV.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên