MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thủ tướng giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2017

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 2562/QĐ-TTg giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2017.

Thủ tướng Chính phủ giao các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2017, danh mục dự án sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách Trung ương năm 2017, bao gồm số vốn thu hồi các khoản vốn ứng trước kế hoạch.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư căn cứ tổng số kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương năm 2017, danh mục dự án giao các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổng mức vốn bù lãi suất tín dụng đầu tư phát triển và tín dụng chính sách xã hội.

Thủ tướng giao các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước tổng số vốn chuẩn bị đầu tư, thực hiện dự án phân ngành, lĩnh vực, chương trình và mức vốn từng dự án cụ thể.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổng số vốn ngân sách Trung ương bổ sung theo từng chương trình mục tiêu và mức vốn ngân sách Trung ương bố trí cho từng dự án cụ thể. Bộ cũng giao số vốn thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản; số vốn thu hồi các khoản vốn ứng trước nguồn ngân sách Trung ương của từng dự án theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các bộ, ngành Trung ương và địa phương giải ngân kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài năm 2017 các dự án sử dụng vốn nước ngoài nhưng được quản lý theo cơ chế tài chính trong nước.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo cho các bộ, ngành Trung ương và địa phương rà soát thông tin, số liệu chưa chính xác, điều chuyển số vốn bố trí chưa đúng quy định để ưu tiên thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản, bổ sung vốn cho dự án hoàn thành trong năm 2017, các dự án chuyển tiếp cần đẩy nhanh tiến độ, hoàn trả các khoản vốn ứng trước.

Căn cứ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước và danh mục, mức vốn các dự án sử dụng vốn ngân sách Trung ương năm 2017 được giao tại Quyết định này và Quyết định giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phân bổ vốn bù lãi suất tín dụng đầu tư và tín dụng chính sách theo đúng quy định của pháp luật.

Theo quyết định này, việc thông báo cho các đơn vị danh mục và mức vốn ngân sách Trung ương bố trí cho từng dự án và gửi báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính cần hoàn thành trước ngày 25/1/2017; hoàn trả các khoản vốn ứng trước theo kết quả giải ngân của từng dự án đến hết thời gian quy định.

Sau khi trừ số vốn thu hồi theo kết quả giải ngân, số vốn kế hoạch năm 2017 còn lại (nếu có) được tiếp tục thực hiện trong năm 2017 cho dự án đó./.

Theo TTXVN/Vietnam+

Theo TTXVN/Vietnam+

Trở lên trên