MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thủy điện A Vương (AVC): Quý 1 lãi 88 tỷ đồng hoàn thành 83% mục tiêu cả năm 2021

Thủy điện A Vương (AVC): Quý 1 lãi 88 tỷ đồng hoàn thành 83% mục tiêu cả năm 2021

Doanh thu đạt 167 tỷ đồng cao gấp gần 17 lần cùng kỳ giúp Thủy điện A Vương (AVC) lãi cao trong quý 1.

Công ty cổ phần Thuỷ điện A Vương (UpCOM: AVC) đã công bố BCTC quý 1/2021 với doanh thu và lợi nhuận tăng cao so với cùng kỳ. 

Theo đó doanh thu thuần trong kỳ đạt 167 tỷ đồng cao gấp gần 17 lần cùng kỳ, sau khi trừ giá vốn lợi nhuận gộp đạt gần 98 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ gộp hơn 26 tỷ đồng. 

Trong kỳ chi phí tài chính và chi phí QLDN biến động nhẹ nên kết quả Thủy điện A Vương báo lãi hơn 88 tỷ đồng trong khi quý 1/2020 lỗ sau thuế 31,3 tỷ đồng. 

Mới đây AVC đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2021 và đã thông qua các chỉ tiêu kinh doanh năm 2021 với doanh thu đạt 424 tỷ đồng và lãi sau thuế 108,6 tỷ đồng lần lượt giảm 20% và 41% so với thực hiện năm 2020. 

Như vậy với kế hoạch này kết thúc quý 1 AVC đã hoàn thành được 39% mục tiêu về doanh thu và tới 83% mục tiêu về lợi nhuận.

Thủy điện A Vương (AVC): Quý 1 lãi 88 tỷ đồng hoàn thành 83% mục tiêu cả năm 2021 - Ảnh 1.

Việt Dũng

Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên