MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thủy điện A Vương (AVC): Quý 3 lãi hơn 70 tỷ đồng cao gấp 4,5 lần cùng kỳ

Lãi cao trong quý 3 đã giúp Thủy điện A Vương (AVC) xoá lỗ 6 tháng đầu năm 2020, đồng thời giúp lãi 9 tháng tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ.

Công ty cổ phần Thủy điện A Vương (UpCOM: AVC) đã công bố BCTC quý 3/2020 và lũy kế 9 tháng đầu năm 2020.

Theo đó riêng quý 3 doanh thu thuần đạt 150,7 tỷ đồng tăng 77,5% so với cùng kỳ, chi phí giá vốn lại chỉ tăng ít hơn 12,6% nên lợi nhuận gộp đạt 83 tỷ đồng tăng gấp 3,3 lần so với quý 3/2019. Sau khi trừ các khoản chi phí AVC đạt 70,4 tỷ đồng LNST cao gấp 4,5 lần cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020, doanh thu thuần đạt 245,3 tỷ đồng tăng gần 20% so với cùng kỳ. Trước đó trong quý 1/2020 AVC báo lỗ hơn 31 tỷ đồng và quý 2/2020 có lãi 14 tỷ đồng nên kết quả kinh doanh quý 3 đã giúp công ty thoát lỗ 9 tháng, đạt 53 tỷ đồng LNST tăng gấp 3 lần so với 9 tháng đầu năm 2019.

Năm 2020 AVC đặt mục tiêu doanh thu đạt 325,6 tỷ đồng và 60 tỷ đồng LNTT theo đó kết thúc 9 tháng đầu năm 2020 công ty đã hoàn thành được hơn 75% mục tiêu về doanh thu và 93% mục tiêu về LNTT.

Thủy điện A Vương (AVC): Quý 3 lãi hơn 70 tỷ đồng cao gấp 4,5 lần cùng kỳ - Ảnh 1.

Vân Thu

Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên