MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thủy điện Hủa Na (HNA) báo lãi quý 1/2022 tăng gấp hơn 2 lần cùng kỳ, đạt 90% mục tiêu lợi nhuận cả năm

Thủy điện Hủa Na (HNA) báo lãi quý 1/2022 tăng gấp hơn 2 lần cùng kỳ, đạt 90% mục tiêu lợi nhuận cả năm

Trong quý vừa qua lưu lượng nước về hồ tăng gần 34% so với cùng kỳ, dẫn tới sản lượng điện tăng, làm doanh thu của Thủy điện Hủa Na đạt 215,6 tỷ đồng, tăng 24,3% so với doanh thu đạt được quý 1/2021.

CTCP Thủy điện Hủa Na (mã chứng khoán HNA) công bố BCTC quý 1/2022 với doanh thu và lợi nhuận đều tăng trưởng so với cùng kỳ.

Cụ thể, trong kỳ doanh thu thuần đạt 215,6 tỷ đồng, tăng 24,3% so với doanh thu đạt được quý 1/2021. Trong khi đó chi phí vốn chỉ tăng nhẹ ở mức 3,9% dẫn tới lợi nhuận gộp thu về đạt 104 tỷ đồng, tăng 57,6% so với cùng kỳ.

Trong quý chi phí tài chính, trong đó chủ yếu là chi phí lãi vay giảm được 5,6 tỷ đồng so với cùng kỳ, còn hơn 21 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu do dư nợ tại các ngân hàng, trái phiếu thời điểm 31/03/2022 thấp hơn so với cùng kỳ 2021. Tính đến 31/3/2022 HNA còn dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn 410 tỷ đồng (giảm 112,5 tỷ đồng so với đầu năm) và dư vay nợ thuê tài chính dài hạn 507 tỷ đồng (tăng 13 tỷ đồng so với hồi đầu năm).

Kết quả, quý 1 Thủy điện Hủa Na còn lãi sau thuế hơn 76 tỷ đồng, tăng 125% so với quý 1/2021. Thủy điện Hủa Na cho biết, quý vừa qua lưu lượng nước về hồ tăng gần 34% so với cùng kỳ, dẫn tới sản lượng điện tăng, làm tăng doanh thu và lợi nhuận.

Thủy điện Hủa Na (HNA) báo lãi quý 1/2022 tăng gấp hơn 2 lần cùng kỳ, đạt 90% mục tiêu lợi nhuận cả năm - Ảnh 1.

Mới đây Thủy điện Hủa Na đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 với tổng doanh thu 680,6 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 84,2 tỷ đồng, tương ứng giảm 2,2% và 48% so với thực hiện năm 2021.

Như vậy với kế hoạch này kết thúc quý 1 HNA đã hoàn thành được gần 32% mục tiêu về doanh thu và hơn 90% mục tiêu LNST của cả năm 2022.

https://cafef.vn/thuy-dien-hua-na-hna-bao-lai-quy-1-2022-tang-gap-hon-2-lan-cung-ky-dat-90-muc-tieu-loi-nhuan-ca-nam-20220426131227454.chn

Vân Thu

Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên