MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thủy điện sông Ba Hạ (SBH) báo lãi 395 tỷ đồng năm 2020, vượt 54% kế hoạch năm

Thủy điện sông Ba Hạ (SBH) báo lãi 395 tỷ đồng năm 2020, vượt 54% kế hoạch năm

Trong đó riêng quý 4/2020 Thủy điện sông Ba Hạ báo lãi sau thuế 275 tỷ đồng.

CTCP Thủy điện sông Ba Hạ (mã chứng khoán SBH) công bố báo cáo tài chính quý 4 và cả năm 2020 với doanh thu và lợi nhuận đều tăng trưởng so với cùng kỳ.

Cụ thể, tính riêng quý 4 doanh thu thuần đạt 470,7 tỷ đồng, trong khi tỷ lệ tăng chi phí giá vốn lớn hơn, đến 81% nên lợi nhuận gộp thu về đạt 294 tỷ đồng, vẫn tăng xấp xỉ 60% so với cùng kỳ.

Trừ hết các chi phí phát sinh, quý 4 Thủy điện sông Ba Hạ báo lãi sau thuế 275,7 tỷ đồng, tăng trăm tỷ đồng, tương ứng tăng 55,7% so với lợi nhuận đạt được quý 4/2019.

Xét về sản lượng, quý 4 Thủy điện sông Ba Hạ sản xuất 406,17 triệu Kwh, tăng 45% so với cùng kỳ. Phía công ty cho biết, sản lượng điện thương phẩm cao dẫn đến doanh thu tăng và lợi nhuận tăng.

Thủy điện sông Ba Hạ (SBH) báo lãi 395 tỷ đồng năm 2020, vượt 54% kế hoạch năm - Ảnh 1.

Lũy kế cả năm 2020 doanh thu đạt 805 tỷ đồng, tăng 15,9% so với năm trước đó và vượt 19% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 421 tỷ đồng, vượt trên 54% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 395 tỷ đồng, tăng 18,3% so với năm trước đó.

Tính đến 31/12/2020 Thủy điện Sông Ba Hạ còn 750 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng, tăng 148 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Dư vay nợ thuê tài chính dài hạn đã giảm từ 48 tỷ đồng hồi đầu năm về 0 còn dư vay nợ thuê tài chính dài hạn giảm từ 60 tỷ đồng xuống còn hơn 48 tỷ đồng.

Nam Hà

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

Trở lên trên