MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thủy điện Sông Vàng (SVH): Quý 1 lãi 11 tỷ đồng tăng 64% so với cùng kỳ

Thủy điện Sông Vàng (SVH): Quý 1 lãi 11 tỷ đồng tăng 64% so với cùng kỳ

Theo chu kỳ thường lợi nhuận của Thủy điện Sông Vàng (SVH) sẽ rơi vào quý 4, tuy nhiên ngay quý 1 năm nay SVH đã có lãi cao.

Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng (UpCOM: SVH) đã công bố BCTC quý 1/2022.

Theo đó doanh thu thuần trong kỳ đạt gần 19 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán chỉ tăng nhẹ nên lãi gộp đạt gần 14 tỷ đồng, tăng 43% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong kỳ SVH phát sinh 2 tỷ đồng chi phí lãi vay, giảm 26% so với cùng kỳ, chi phí QLDN chỉ tăng nhẹ. Kết quả, LNST đạt 11,5 tỷ đồng tăng 64% so với quý 1/2021.

Đáng chú ý theo chu kỳ thường lợi nhuận của thuỷ điện Sông Vàng (SVH) sẽ rơi chủ yếu vào quý cuối cùng của năm tài chính. Tuy nhiên, năm nay ngay từ quý 1 SVH đã có lãi tăng cao nhờ tiết kiệm chi phí.

Được biết năm 2022, SVH đặt mục tiêu doanh thu đạt gần 57 tỷ đồng và lãi sau thuế 27,8 tỷ đồng. Theo đó kết quả quý 1, SVH đã hoàn thành được 33% mục tiêu về doanh thu và 41% mục tiêu về lợi nhuận.

Thủy điện Sông Vàng (SVH): Quý 1 lãi 11 tỷ đồng tăng 64% so với cùng kỳ - Ảnh 1.
https://cafef.vn/thuy-dien-song-vang-svh-quy-1-lai-11-ty-dong-tang-64-so-voi-cung-ky-20220418103745882.chn

Thuỳ Dương

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên