MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thủy điện Thác Bà (TBC): Đặt kế hoạch LNST 131 tỷ đồng, giảm sút 21% so với năm 2017

18-03-2018 - 19:17 PM | Doanh nghiệp

Năm 2017 Thủy điện Thác Bà đạt mức tăng trưởng 51% về lợi nhuận so với năm 2016 và vượt 37% chỉ tiêu được giao.

Ngày 23/3 tới đây CTCP Thủy điện Thác Bà (mã chứng khoán TBC) sẽ tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2018.

Cả doanh thu và lợi nhuận năm 2017 đều vượt chỉ tiêu

Trong báo cáo HĐQT dự kiến trình ĐHCĐ, ban lãnh đạo công ty cho rằng năm 2017 mực nước và lưu lượng nước về trung bình đều đạt vượt mức dự báo trong kế hoạch và so với trung bình nhiều năm.

Tổng sản lượng điện sản xuất năm 2017 đạt 490,98 kWh, vượt 38% kế hoạch. Sản lượng điện giao nhận đạt 485,33kWh, vượt 39% chỉ tiêu. Tuy nhiên giá bán điện bình quân giảm 7% so với dự kiến.

Kết quả, tổng doanh thu cả năm 2017 đạt 372,35 tỷ đồng, vượt 29% kế hoạch được giao. Lợi nhuận sau thuế đạt trên 166,4 tỷ đồng, tăng 51% so với lợi nhuận đạt được năm 2016 và vượt 37% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm mà ĐHCĐ giao phó.

Chia cổ tức năm 2017 tỷ lệ 25%

Ban lãnh đạo công ty trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 trong đó dự kiến chia cổ tức tỷ lệ 25%/VĐL, tương ứng mức chi 158,75 tỷ đồng. Trước đó cổ đông Thủy điện Thác Bà đã tạm ứng 12% trong đợt 1/2017. Nếu được thông qua, cổ đông công ty sẽ còn được nhận 13% cổ tức cho năm 2017 nữa.

Kế hoạch lợi nhuận giảm sút 21% so với năm 2017

Kế hoạch năm 2018 Thủy điện Thác Bà đặt mục tiêu sản lượng điện sản xuất 395kWh, giảm 19,5% so với sản lượng điện sản xuất năm 2017. Sản lượng điện tiêu thụ ước đạt 389,74 kWh. 

Dự kiến năm 2018 Thủy điện Thác Bà đạt 325,08 tỷ đồng doanh thu, giảm 13% so với doanh thu đạt được năm 2017; lợi nhuận sau thuế ước đạt 131,45 tỷ đồng, giảm sút 21% so với lợi nhuận đạt được năm 2017.  

Mai Nguyễn

TBC

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên