MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thủy điện Thác Bà (TBC) đặt mục tiêu lãi sau thuế trên 145 tỷ đồng năm 2020

Ước tính năm 2020 sản lượng điện thương phẩm của Thủy điện Thác Bà sẽ tăng khoảng 38% so với năm 2020.

Ngày 20/3 tới đây Thủy điện Thác Bà (mã chứng khoán TBC) dự kiến sẽ tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020. Danh sách cổ đông đã được chốt ngày 18/2 vừa qua.

Kết quả kinh doanh năm 2019

Thủy điện Thác Bà vừa trải qua năm 2019 được xem là khá thuận lợi khi nhà máy được quản lý, vận hành ổn định, không có sự cố lớn phát sinh dù thủy văn năm vừa qua cũng không được như ý. Sản lượng điện sản xuất cả năm đạt 330,91 triệu kWh, trong đó riêng công ty mẹ Thủy điện Thác Bà, sản lượng điện sản xuất đạt 319,71 triệu kWh.

Sản lượng điện thương phẩm cả năm đạt 327,28 triệu kWh, trong đó riêng công ty mẹ Thủy điện Thác Bà đạt 316,27 triệu kWh, giảm 124 triệu kWh so với năm 2018 và chỉ thực hiện được 87% kế hoạch năm.

Thủy điện Thác Bà (TBC) đặt mục tiêu lãi sau thuế trên 145 tỷ đồng năm 2020 - Ảnh 1.

Sản lượng điện giảm cũng dẫn tới tổng doanh thu giảm khoảng 30%, còn gần 302 tỷ đồng, còn lợi nhuận sau thuế giảm 38%, còn 128 tỷ đồng.

Với kết quả đạt được, HĐQT đệ trình phương án phân phối lợi nhuận, trong đó dành 127 tỷ đồng chia cổ tức tỷ lệ 20% cho cổ đông.

Kế hoạch kinh doanh năm 2020

Dự kiến năm 2020 tổng sản lượng điện sản xuất tăng khoảng 38,5%, lên 458,55 triệu kWh và tổng sản lượng điện thương phẩm cũng tăng khoảng 38,1% lên 451,86 tỷ đồng – do vậy Thủy điện Thác Bà đặt mục tiêu tổng doanh thu rơi vào khoảng 454,3 tỷ đồng, trong đó riêng công ty mẹ Thủy điện Thác Bà ước đạt hơn 306 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế năm 2020 cũng ước tính tăng 13,5%, lên mức 145,3 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ ước đạt hơn 126,4 tỷ đồng.

Thủy điện Thác Bà (TBC) đặt mục tiêu lãi sau thuế trên 145 tỷ đồng năm 2020 - Ảnh 2.

Nam Sơn

Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên