MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thủy sản Minh Phú (MPC) báo lãi sau thuế 659 tỷ đồng trong năm 2021, giảm nhẹ so với năm trước

Thủy sản Minh Phú (MPC) báo lãi sau thuế 659 tỷ đồng trong năm 2021, giảm nhẹ so với năm trước

Trong đó quý 4/2021 Thủy sản Minh Phú lãi sau thuế 93 tỷ đồng.

CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (mã chứng khoán MPC) công bố báo cáo tài chính quý 4 và kết quả kinh doanh cả năm 2021 với doanh thu và lợi nhuận đều giảm sút so với cùng kỳ.

Doanh thu cả năm đạt 13.575 tỷ đồng, giảm 5,3% so với năm 2020. Trong khi đó tỷ lệ giảm chi phí vốn cao hơn, đến 9,1% dẫn tới lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ còn 1.945 tỷ đồng, tăng 27,2% so với cùng kỳ.

Trong năm doanh thu tài chính đạt 106 tỷ đồng, giảm 93 tỷ đồng so với cùng kỳ. Doanh thu tài chính của công ty phần lớn đến từ thu lãi tiền gửi và lãi chênh lệch tỷ giá. BCTC ghi nhận đến cuối năm 2021 tiền và các khoản tương đương tiền của Thủy sản Minh Phú còn 488 tỷ đồng, giảm 632 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Trong đó ngoài tiền mặt và tiền gửi không kỳ hạn tại ngân hàng (443 tỷ đồng) thì không còn khoản tiền gửi kỳ hạn dưới 3 tháng (833 tỷ đồng) như cùng kỳ. Ngoài ra khoản tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng còn hơn 307 tỷ đồng, giảm 824 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm.

Thủy sản Minh Phú (MPC) báo lãi sau thuế 659 tỷ đồng trong năm 2021, giảm nhẹ so với năm trước - Ảnh 1.

Chi phí tài chính giảm được 35 tỷ đồng so với cùng kỳ, xuống còn 86 tỷ đồng, trong đó riêng chi phí lãi vay đã 53 tỷ đồng. Tính đến 31/12/2021 dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn tăng 168 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm, lên 3.250 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng trong năm lên đến 905 tỷ đồng, tăng 235 tỷ đồng so với cùng kỳ. Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng 117 tỷ đồng so với cùng kỳ, lên 322 tỷ đồng chủ yếu tăng chi phí dịch vụ mua ngoài và chi phí khác.

Kết quả, Thủy sản Minh Phú còn lãi trước thuế 777 tỷ đồng cả năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 659 tỷ đồng, giảm 2,2% so với số lãi gần 674 tỷ đồng đạt được năm 2020, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 644 tỷ đồng. EPS đạt 3.059 đồng.

Thủy sản Minh Phú (MPC) báo lãi sau thuế 659 tỷ đồng trong năm 2021, giảm nhẹ so với năm trước - Ảnh 2.

Giá trị hàng tồn kho đến 31/12/2021 đạt 4.462 tỷ đồng, tăng 1.432 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm, trong đó riêng tồn kho thành phẩm, hàng hóa đạt 4.260 tỷ đồng. Tất cả hàng tồn kho được dùng để đảm bảo cho khoản vay tại các ngân hàng thương mại.

https://cafef.vn/thuy-san-minh-phu-mpc-bao-lai-sau-thue-659-ty-dong-trong-nam-2021-giam-nhe-so-voi-nam-truoc-20220228100931964.chn

Nam Hà

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên