MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tiêu điểm xử phạt tuần qua: Rất nhiều cá nhân bị UBCKNN phạt

Tiêu điểm xử phạt tuần qua: Rất nhiều cá nhân bị UBCKNN phạt

Rất nhiều cá nhân bị UBCKNN công bố quyết định phạt trong tuần qua.

Tuần qua UBCKNN đã công bố nhiều quyết định phạt đối với cá nhân và tổ chức do vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Giao dịch cổ phiếu NKG, Phó TGĐ Thép Nam Kim bị phạt

Ngày 30/06/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra quyết định phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Quảng Trọng Lăng, Phó Tổng Giám đốc CTCP Thép Nam Kim (mã chứng khoán NKG) số tiền 22,5 triệu đồng.

Nguyên nhân, do ông Quảng Trọng Lăng đã báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch. Cụ thể, từ ngày 03/8/2020 đến ngày 04/08/2020, ông Quảng Trọng Lăng đã bán 200.000 cổ phiếu NKG. Tuy nhiên, ngày 13/8/2020, Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh mới nhận được báo cáo kết quả thực hiện giao dịch của ông Quảng Trọng Lăng.

Giao dịch cổ phiếu SDP, một nhà đầu tư bị phạt

Ngày 30/6/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành quyết phạt vi phạm hành chính đối với bà Huỳnh Thị Huyền, nhà đầu tư có địa chỉ tại chợ Quang Vinh 3, ấp 1, Hội Nghĩa, Tân Uyên, tỉnh Bình Dương số tiền 50 triệu đồng.

Nguyên nhân, do bà Huyền đã không công bố thông tin khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng. Cụ thể, ngày 22/01/2021, bà Huỳnh Thị Huyền đã mua 3.000 cổ phiếu SDP của CTCP SDP làm tỷ lệ nắm giữ sau giao dịch tăng vượt ngưỡng 5% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của SDP (tăng từ 4,99% lên 5,02%). Tuy nhiên, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội không nhận được báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn của Bà.

Giao dịch cổ phiếu SDA, một nhà đầu tư bị phạt

Trước đó ngày 29/6/2021, ông Đỗ Tuấn Dương, nhà đầu tư cá nhân, chủ tài khoản số 044C533666 mở tại Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt, bị phạt 35 triệu đồng. 

Nguyên nhân, do ông Đỗ Tuấn Dương đã công bố thông tin không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng và khi không còn là cổ đông lớn. Cụ thể, ngày 27/5/2020, ông Đỗ Tuấn Dương mua 250.000 cổ phiếu SDA của CTCP SIMCO Sông Đà, dẫn đến lượng sở hữu tăng từ 1.071.500 cổ phiếu (tỷ lệ 4,08%) lên 1.321.500 cổ phiếu (tỷ lệ 5,04%) và trở thành cổ đông lớn. Tiếp đó ngày 15/6/2020, ông Đỗ Tuấn Dương bán 50.000 cổ phiếu, giảm lượng sở hữu từ 1.321.500 cổ phiếu (tỷ lệ 5,04%) xuống 1.271.500 cổ phiếu (tỷ lệ 4,85%) và không còn là cổ đông lớn. Tuy nhiên, ngày 24/7/2020, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội mới nhận được công bố thông tin của ông Đỗ Tuấn Dương về trở thành cổ đông lớn và khi không còn là cổ đông lớn.

Giao dịch cổ phiếu MVY không báo cáo, Chủ tịch HĐQT công ty bị phạt

Ngày 29/06/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành quyết định phạt đối với ông Ngô Văn Hùng, Chủ tịch HĐQT CTCP Môi trường và dịch vụ đô thị Vĩnh Yên (mã chứng khoán MVY) số tiền 65 triệu đồng.

Nguyên nhân, do ông Ngô Văn Hùng đã không báo cáo về việc dự kiến giao dịch. Cụ thể, ông Ngô Văn Hùng đã mua 206.500 cổ phiếu MVY vào ngày 22/9/2020 và bán 9.410 cổ phiếu MVY từ ngày 28/9/2020-09/10/2020 nhưng không báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc dự kiến giao dịch.

Giao dịch cổ phiếu TKU, CEO của Công nghiệp Tung Kuang bị phạt

Ngày 29/6/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành quyết định phạt vi phạm hành chính đối với ông Liu Chien Hung, Tổng Giám đốc CTCP Công nghiệp Tung Kuang tổng số tiền 29,5 triệu đồng. Trong đó:

-Phạt tiền 1 triệu đồng đối với hành vi không báo cáo về việc dự kiến giao dịch. Cụ thể, ông Liu Chien Hung đã bán 100 cổ phiếu trong khoảng thời gian từ ngày 27/5/2020 đến ngày 19/6/2020 nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

-Phạt tiền 1 triệu đồng đối với hành vi giao dịch không đúng khối lượng đã đăng ký. Cụ thể, ông Liu Chien Hung đăng ký mua 500.000 cổ phiếu TKU từ ngày 13/8/2020 đến ngày 11/9/2020, và đã mua 500.602 cổ phiếu TKU trong thời gian từ ngày 13/8/2020 đến ngày 28/8/2020.

-Phạt tiền 27,5 triệu đồng đối với hành vi báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch. Cụ thể, ông Liu Chien Hung đăng mua 500.000 cổ phiếu TKU từ ngày 13/8/2020 đến ngày 11/9/2020, và đã mua 500.602 cổ phiếu TKU trong thời gian từ ngày 13/8/2020 đến ngày 28/8/2020. Ngày 14/9/2020, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội nhận được Báo cáo kết quả giao dịch của ông Liu Chien Hung.

Giao dịch cổ phiếu CTB, một nhà đầu tư bị phạt

Ngày 21/6/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành quyết định phạt đối với bà Nguyễn Thị Tú Anh, nhà đầu tư cá nhân có địa chỉ tại số P203-B8, tập thể Nam Thành Công, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội số tiền 15 triệu đồng.

Nguyên nhân do bà Tú Anh đã công bố thông tin không đúng thời hạn khi có thay đổi về tỷ lệ cổ phiếu sở hữu qua các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết. Cụ thể, ngày 20/11/2020, bà Nguyễn Thị Tú Anh đã mua 12.600 cổ phiếu CTB làm tỷ lệ sở hữu sau giao dịch vượt qua các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của CTB (tăng từ ngưỡng 7,94% lên 8,04%). Tuy nhiên, đến ngày 10/12/2020 Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo về sở hữu cổ đông lớn đối với cổ phiếu CTB của bà Nguyễn Thị Tú Anh.

Giao dịch cổ phiếu ILB, một lãnh đạo công ty bị phạt

Ngày 24/6/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra quyết định phạt đối với ông Cao Ngọc Đức, Thành viên HĐQT CTCP ICD Tân cảng Long Bình (mã chứng khoán ILB) số tiền 15 triệu đồng.

Nguyên nhân do ông Cao Ngọc Đức đã công bố thông tin không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch. Cụ thể, ông Cao Ngọc Đức đăng ký bán 40.000 cổ phiếu ILB từ ngày 18/01/2021 đến ngày 16/02/2021 nhưng không thực hiện giao dịch trong thời gian nêu trên. Ngày 24/02/2021, Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh mới nhận được công bố thông tin về kết quả thực hiện giao dịch và lý do không thực hiện được giao dịch của ông Cao Ngọc Đức.

Giao dịch cổ phiếu DRC, người nhà lãnh đạo Cao su Đà Nẵng bị phạt

Ngày 24/6/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra quyết định phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thị Hồng, người nhà ông Hà Phước Lộc - Thành viên HĐQT CTCP Cao su Đà Nẵng (mã chứng khoán DRC) số tiền 10 triệu đồng.

Nguyên nhân do bà Hồng đã không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch. Cụ thể, bà Nguyễn Thị Hồng đã mua 20.900 cổ phiếu DRC vào ngày 19/01/2021 nhưng không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch.

Giao dịch cổ phiếu CDC, Chủ tịch HĐQT CTCP Chương Dương bị phạt

Ngày 24/6/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành quyết định phạt vi phạm hành chính đối với ông Trần Mai Cường, Chủ tịch HĐQT CTCP Chương Dương (mã chứng khoán CDC) số tiền 45 triệu đồng. 

Nguyên nhân, do ông Trần Mai Cường đã công bố thông tin không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch. Cụ thể, ông Trần Mai Cường đăng ký bán 348.109 cổ phiếu CDC từ ngày 05/02/2021 đến ngày 04/03/2021, nhưng không thực hiện giao dịch trong thời gian nêu trên. Đến đến ngày 16/03/2021, Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh mới nhận được công bố thông tin về kết quả thực hiện giao dịch và lý do không thực hiện được giao dịch của ông Trần Mai Cường.

Giao dịch cổ phiếu APF, người nhà lãnh đạo Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi bị phạt

Ngày 30/6/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra quyết định phạt đối với bà Trần Thùy Dương, người có liên quan tới ông Trần Ngọc Hải - Tổng Giám đốc CTCP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi (mã chứng khoán APF) số tiền 10 triệu đồng.

Nguyên nhân, do bà Dương đã không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch. Cụ thể, từ ngày 27/01/2021 đến ngày 17/02/2021, bà Trần Thùy Dương đã mua 15.700 cổ phiếu APF nhưng không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch.

Giao dịch cổ phiếu NSH, người nhà Phó TGĐ Nhôm Sông Hồng bị phạt

Ngày 30/6/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành quyết định phạt vi phạm hành chính đối với bà Trần Thị Tố Lâm, người có liên quan tới ông Đào Vinh Long, Phó Tổng giám đốc, Ủy viên hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhôm Sông Hồng (mã chứng khoán NSH) số tiền 17,5 triệu đồng.

Nguyên nhân do bà Tố Lâm đã giao dịch trước khi có công bố thông tin của Sở giao dịch chứng khoán. Cụ thể, theo công bố thông tin của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ngày 11/12/2020, bà Trần Thị Tố Lâm được thực hiện giao dịch bán 57.204 cổ phiếu NSH từ ngày 14/12/2020 đến ngày 12/01/2021. Tuy nhiên bà Lâm đã bán 57.204 cổ phiếu NSH ngày 10/12/2020.

Giao dịch cổ phiếu VIG, một nhà đầu tư bị phạt

Ngày 30/6/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành quyết định phạt đối với bà La Mỹ Phượng, nhà đầu tư có địa chỉ tại số 58 Nguyễn Thông, phường 9, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh số tiền 30 triệu đồng.

Nguyên nhân do bà Phượng đã công bố thông tin không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng. Cụ thể, từ ngày 29/01/2021 đến ngày 03/02/2021, bà La Mỹ Phượng đã mua 500.000 cổ phiếu VIG của Công ty cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, dẫn đến tỷ lệ nắm giữ sau giao dịch tăng vượt ngưỡng 5% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của VIG (tăng từ 4,56% lên 6,03%). Tuy nhiên, ngày 30/3/2021, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn của bà Phượng.

Giao dịch cổ phiếu KVC, một nhà đầu tư bị phạt

Ngày 30/6/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành quyết định phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Tuấn Anh, nhà đầu tư có địa chỉ tại 60 Dương Vân Nga, phường Rạch Dừa, thành phố Vũng Tàu số tiền 25 triệu đồng.

Nguyên nhân, do ông Tuấn Anh đã công bố thông tin không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng. Cụ thể, ngày 01/02/2021, ông Nguyễn Tuấn Anh đã mua 311.000 cổ phiếu KVC của Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ dẫn đến tỷ lệ nắm giữ sau giao dịch tăng vượt ngưỡng 5% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của KVC (tăng từ 4,82% lên 5,45%). Tuy nhiên, ngày 23/3/2021, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn.

Giao dịch cổ phiếu PSG, một nhà đầu tư bị phạt

Ngày 30/6/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành quyết định phạt vi phạm hành chính đối với bà Phạm Thị Nhung, nhà đầu tư có địa chỉ tại Chung cư Petrolandmark, 69 Mai Chí Thọ, An Phú, Thủ Đứ tổng số tiền 40 triệu đồng. Trong đó:

-Phạt tiền 25 triệu đồng đối với hành vi công bố thông tin không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng.

-Phat tiền 15 triệu đồng đối với hành vi công bố thông tin không đúng thời hạn khi có thay đổi về tỷ lệ cổ phiếu sở hữu qua các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Cụ thể, ngày 22/01/2021, bà Phạm Thị Nhung đã mua 664.800 cổ phiếu PSG của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn dẫn đến tỷ lệ nắm giữ sau giao dịch tăng vượt ngưỡng 5% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của PSG (tăng từ 3,18% lên 5,08%). Từ ngày 29/01/2021 đến ngày 05/02/2021, bà tiếp tục mua tổng cộng 1.108.200 cổ phiếu PSG dẫn đến thay đổi tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau giao dịch vượt ngưỡng 1% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của PSG (tăng từ 5,08% lên 7,88% và 8,24%). Tuy nhiên, ngày 29/3/2021, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn và báo cáo về thay đổi sở hữu cổ đông lớn.

Các quyết định trên đều có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thái Hiếu

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

Trở lên trên