MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tỉnh giáp Trung Quốc tăng trưởng hai chữ số 9 năm liên tiếp, dự kiến lên thành phố năm 2030, quy mô kinh tế hơn 600.000 tỷ đồng

Nếu tiếp tục duy trì tốt đà tăng trưởng, dự báo trong 5 năm tới quy mô kinh tế của tỉnh sẽ đạt hơn 600.000 tỷ đồng.

Tỉnh giáp Trung Quốc tăng trưởng hai chữ số 9 năm liên tiếp, dự kiến lên thành phố năm 2030, quy mô kinh tế hơn 600.000 tỷ đồng - Ảnh 1.

Theo số liệu công bố của Cục Thống kê tỉnh, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) năm 2023 của tỉnh Quảng Ninh đạt 11,03%, gấp hơn 2 lần so với trung bình cả nước, đứng thứ nhất trong các tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng và đứng thứ 3 toàn quốc. Đây cũng là năm thứ 9 liên tiếp từ năm 2015 đến nay, Quảng Ninh đạt tốc độ tăng trưởng 2 con số, cho thấy giai đoạn phát triển rực rỡ nhất của Quảng Ninh trong 60 năm qua, đặc biệt là trong gần 40 năm đổi mới.

Quy mô GRDP theo giá hiện hành năm 2023 đạt 315.800 tỷ đồng, cơ cấu kinh tế: khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 4,7%; khu vực công nghiệp – xây dựng chiếm 51,9%; khu vực dịch vụ chiếm 30,7%. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2023 ước đạt 55.632 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu Quốc hội giao 5%.

Tổng vốn thu hút đầu tư trong và ngoài nước vào Quảng Ninh ước đạt 5 tỷ USD. Trong số đó, thu hút vốn đầu tư trong nước đạt 1,9 tỷ USD, vượt 17,3% kế hoạch; thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt 3,1 tỷ USD, gấp 3,1 lần kế hoạch năm, hiện tại dẫn đầu cả nước.

Đến nay, toàn tỉnh có 174 dự án FDI đến từ 19 quốc gia và vùng lãnh thổ, với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 13,94 tỷ USD; Hong Kong (Trung Quốc) là đối tác dẫn đầu tổng vốn đầu tư đăng ký (chiếm 38,4%), tiếp theo là Nhật Bản, Hoa Kỳ, Singapore, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE)... đầu tư vào 16/21 ngành kinh tế quốc dân, dẫn đầu là ngành công nghiệp chế biến, chế tạo (chiếm 51,73%), tiếp theo là các ngành sản xuất, phân phối điện, khí đốt, dịch vụ... 

Ttại Nghị quyết số 20-NQ/TU ngày 27/11/2023 của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 176/NQ-HĐND ngày 8/12/2023 của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, Quảng Ninh tiếp tục đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2024 hơn 10%.

Thành phố trực thuộc tỉnh thu ngân sách lớn nhất Việt Nam, gần bằng 8 tỉnh  cộng lại

Cụ thể, kịch bản tăng trưởng được xây dựng theo từng quý, 6 tháng, 9 tháng và cả năm. Phấn đấu cả năm 2024 tốc độ tăng trưởng GRDP tăng 10,90%; trong đó giá trị tăng thêm các khu vực kinh tế: Khu vực I: Nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,56%; Khu vực II: Công nghiệp - xây dựng tăng 9,83%; Khu vực III: Dịch vụ tăng 14,4%; Thuế sản phẩm tăng 7,98%. 

Thu ngân sách nhà nước đạt 55.600 tỷ đồng, trong đó: Thu ngân sách nội địa đạt 42.600 tỷ đồng; thu xuất nhập khẩu đạt 13.000 tỷ đồng. Tổng khách du lịch đạt 17 triệu lượt; khách quốc tế đạt 3 triệu lượt. Tổng thu từ khách du lịch đạt 39.550 tỷ đồng. Kim ngạch xuất khẩu đạt 3,488 tỷ USD. Tổng vốn đầu tư xã hội 114.625 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng GRDP từ quý I đến quý IV sẽ tăng tương ứng là: 8,47%; 9,15%; 10,86%; 14,08%.

Để thực hiện tốt kịch bản nêu trên, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký khẳng định, phải tập trung vào thực hiện tốt 3 khâu đột phá chiến lược, trong đó chú trọng hoàn thiện hạ tầng kinh tế số gắn với việc ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ mới, hạ tầng các khu kinh tế, khu công nghiệp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với tăng quy mô và chất lượng dân số để đáp ứng cho yêu cầu phát triển.

Đồng thời, các cấp, ngành, địa phương trên địa bản tỉnh phải quyết tâm cao phát huy hiệu quả mọi nguồn lực, tranh thủ tối đa tất cả các cơ hội, phấn đấu đạt kết quả tăng trưởng cao nhất ngay từ quý I , tạo tiền đề tích cực tăng trưởng cho các quý tiếp theo.

Nhã Mi

An ninh Tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên