MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tính lương khi phải làm thêm thứ Bảy

Trường hợp người lao động được yêu cầu làm thêm giờ (thêm ca) vào ngày thứ Bảy thì được trả lương ít nhất bằng 200% tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm.

Bạn đọc thắc mắclàm thêm giờ tính lương thế nào?

Theo Điều 104 Bộ luật Lao động quy định, thời giờ làm việc bình thường không quá 8 giờ trong 1 ngày và 48 giờ trong 1 tuần. Người sử dụng lao động có quyền quy định làm việc theo giờ hoặc ngày hoặc tuần; trường hợp theo tuần thì thời giờ làm việc bình thường không quá 10 giờ trong 1 ngày, nhưng không quá 48 giờ trong 1 tuần.

Căn cứ Khoản 1, Điều 97 Bộ luật Lao động quy định, người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau:

- Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%.

- Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%.

- Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

Trường hợp người lao động được yêu cầu làm thêm giờ (thêm ca) vào ngày thứ Bảy thì được trả lương ít nhất bằng 200% tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm.

Nếu người lao động muốn nghỉ bù, thì được nghỉ bù 1 ngày và được hưởng 100% lương. Việc bố trí cho người lao động nghỉ bù là bù cho số thời gian người lao động do làm thêm giờ không được nghỉ.

Theo L.Thanh

Pháp luật TPHCM

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên