MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

TNG báo lãi hơn 99 tỷ đồng trong 10 tháng đầu năm 2017, hoàn thành 86% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm

16-11-2017 - 08:29 AM | Doanh nghiệp

Riêng tháng 10/2017 TNG lãi 11,5 tỷ đồng sau thuế.

CTCP Đầu tư & Thương mại TNG (mã chứng khoán TNG) vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2017.

Doanh thu riêng tháng 10 đạt 226,2 tỷ đồng, trong khi đó giá vốn bỏ ra hơn 188,5 tỷ đồng, nên lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ còn gần 37,7 tỷ đồng. Doanh thu 10 tháng đầu năm đạt 2.074 tỷ đồng.

Tháng 10 TNG thu về chưa đến 1 tỷ đồng doanh thu tài chính, và chi phí tài chính hơn 7 tỷ đồng, trong đó hơn 6,5 tỷ đồng là chi trả lãi vay.

Tổng nợ phải trả đến hết tháng 10 còn 1.686 tỷ đồng, giảm 63 tỷ đồng so với đầu năm, trong đó dư vay nợ ngắn hạn 1.097 tỷ đồng, giảm 78 tỷ đồng so với đầu năm còn dư vay nợ dài hạn lại tăng 6 tỷ đồng, lên mức 312 tỷ đồng. Tổng vay nợ ngắn và dài hạn của TNG còn hơn 1.400 tỷ đồng.

Trừ thêm gần 19 tỷ đồng chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp; trừ các khoản thuế, phí, riêng tháng 10 TNG lãi sau thuế 11,53 tỷ đồng, nâng tổng lợi nhuận sau thuế 10 tháng đầu năm 2017 lên hơn 99 tỷ đồng.

Năm 2017 TNG đặt mục tiêu đạt 2.200 tỷ đồng doanh thu và 115 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Như vậy, 10 tháng đầu năm công ty đã thực hiện được 94% kế hoạch doanh thu và hoàn thành 86% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm mà ĐHCĐ giao phó.

Tính đến hết tháng 10, lượng hàng tồn kho tăng hơn 100 tỷ đồng so với đầu năm, lên 551 tỷ đồng trong đó có hơn 5,3 tỷ đồng trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho, trong đó chủ yếu tăng giá trị tồn kho nguyên vật liệu.

Mạnh Linh

HNX

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên