MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

TNG báo lãi quý III giảm 20% do khách hàng yêu cầu giảm giá bán

Lý giải nguyên nhân lợi nhuận giảm, doanh nghiệp cho biết mặc dù các đơn hàng sản xuất trong quý I và quý II đã đàm phán với khách hàng để xuất đi vào quý III. Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch bệnh, khách hàng đã yêu cầu giảm giá bán một số mặt hàng từ 1-2%.

CTCP Đầu tư và Thương mại TNG ( HNX: TNG ) báo cáo doanh thu quý III tăng 11% so với cùng kỳ năm trước, lên 1.690 tỷ đồng. Tuy nhiên giá vốn tăng mạnh hơn khiến lợi nhuận gộp giảm 13% còn 221 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp vì thế cũng giảm từ 16,6% trong quý III/2019 xuống 13,1% trong quý III/2020.

TNG báo lãi quý III giảm 20% do khách hàng yêu cầu giảm giá bán - Ảnh 1.

Nguồn: BCTC TNG

Doanh thu tài chính tăng đáng 23,5% vẫn không bù đắp được chi phí tài chính khiến lỗ 25 tỷ đồng. Chi phí bán hàng tăng 22% lên hơn 45 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 27% còn 66 tỷ đồng.

Kết lại, lợi nhuận sau thuế đạt 65 tỷ đồng, giảm 20% so với quý III/2019 nhưng cao hơn 3 quý trước đó. Lãi cơ bản trên cổ phiếu giảm mạnh hơn 33%, đạt 878 đồng/cp do công ty tăng vốn qua hình thức trả cổ tức bằng cổ phiếu.

Lý giải nguyên nhân lợi nhuận giảm, doanh nghiệp cho biết mặc dù các đơn hàng sản xuất trong quý I và quý II đã đàm phán với khách hàng để xuất đi vào quý III. Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch bệnh, khách hàng đã yêu cầu giảm giá bán một số mặt hàng từ 1-2%.

Hết quý III, TNG ghi nhận doanh thu đạt 3.529 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ 2019 và lợi nhuận sau thuế là 129 tỷ đồng, giảm 26%. Năm nay, TNG đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 4.600 tỷ đồng và lãi sau thuế 230 tỷ đồng, tương đương năm 2019. Sau 9 tháng, công ty hoàn thành 77% kế hoạch doanh thu và 56% kế hoạch lợi nhuận.

Đến nay, TNG đã ký hợp đồng cơ bản đủ hàng sản xuất hết quý IV và tiếp tục nhận đơn đặt hàng cho quý I, II năm 2021.

Tính đến 30/9, tài sản đạt 3.837 tỷ đồng chủ yếu thuộc khoản mục tài sản cố định và hàng tồn kho. Các khoản phải thu ngắn hạn gấp 2,2 lần lên 805 tỷ đồng. Tài sản dở dang dài hạn cũng gấp 2,4 lần lên 412 tỷ đồng. Doanh nghiệp không có thuyết minh chi tiết cho các khoản mục này.

Về nguồn vốn, nợ vay ngắn hạn là 1.429 tỷ đồng, tăng 36% so với đầu kỳ, còn các khoản dài hạn là 557 tỷ đồng, gấp 1,5 lần.

Theo Châu Anh

NDH

Trở lên trên