MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tổng công ty Khoáng sản TKV: Giá vốn giảm sâu, KSV bất ngờ báo lãi 146 tỷ đồng sau 9 tháng

07-11-2017 - 14:10 PM | Doanh nghiệp

Riêng quý 3/2017 Tổng công ty Khoáng sản TKV lãi sau thuế gần 48 tỷ đồng, gấp 8 lần quý 3 năm ngoái.

Tổng Công ty khoáng sản TKV – CTCP (mã chứng khoán KSV) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 3/2017 với kết quả doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng đột biến so với cùng kỳ.

Cụ thể, riêng quý 3, doanh thu thuần đạt 1.485 tỷ đồng, tăng gần 48% so với quý 3 năm ngoái, trong khi giá vốn bỏ ra tăng nhẹ hơn, chỉ 42%. Tổng doanh thu 9 tháng đầu năm 2017 đạt 4.060 tỷ đồng, tăng 46% so với cùng kỳ.

Doanh thu tài chính riêng quý 3 đạt 32,5 tỷ đồng, tăng đột biến so với số âm 878 triệu đồng ghi nhận trong quý 3 năm ngoái. Trên BCTC quý 3 của KSV thể hiện, tiền mặt tại quỹ thời điểm cuối quý 3 còn trên 130 tỷ đồng, tăng đột biến so với số dư hơn 2 tỷ đồng thời điểm đầu năm. Trong khi đó tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn giảm gần 40 tỷ đồng, xuống còn 123 tỷ đồng. KSV không có giải trình cụ thể về khoản thu tài chính.

Chi phí tài chính trong quý hơn 52 tỷ đồng, tăng 12 tỷ đồng so với cùng kỳ, trong đó có gần 43 tỷ đồng chi trả lãi vay. BCTC công ty ghi nhận, dư nợ vay ngắn hạn đến cuối quý còn 670 tỷ đồng, tăng 6 tỷ đồng so với đầu năm; còn dư nợ vay dài hạn 2.286 tỷ đồng, tăng 42 tỷ đồng.

Trong khi chi phí bán hàng giảm được 2,3 tỷ đồng thì chi phí quản lý doanh nghiệp lại tăng đột biến đến 108 tỷ đồng, lên mức 173 tỷ đồng, nâng tổng chi phí quản lý doanh nghiệp từ đầu năm lên gần 335 tỷ đồng.

Lượng hàng tồn kho đến cuối quý còn hơn 1.007 tỷ đồng, giảm gần 170 tỷ đồng so với đầu năm, trong đó chủ yếu giảm tồn kho thành phẩm (235 tỷ đồng) và tăng tồn kho nguyên liệu vật liệu (76 tỷ đồng).

Kết quả, riêng quý 3/2017 KSV lãi sau thuế 47,6 tỷ đồng, gấp 8,25 lần lợi nhuận đạt được quý 3 năm ngoái. Trong đó lợi nhuận ghi nhận về cho cổ đông công ty mẹ trên 55 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2017 KSV báo lãi trước thuế 201,55 tỷ đồng, tăng nhiều lần so với số lỗ hơn 29 tỷ đồng cùng kỳ năm 2016 và vượt 129% chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế cả năm mà ĐHCĐ giao phó. LNST đạt 146,48 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế ghi nhận về cho cổ đông công ty mẹ hơn 34 tỷ đồng.

Thanh Mai

Tài chính Plus/SSC

Trở lên trên