MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tổng Công ty Xi măng Việt Nam lỗ nặng

11-07-2024 - 16:21 PM | Doanh nghiệp

Tổng công ty xi măng Việt Nam (VICEM) có 100% vốn nhà nước do Bộ Xây dựng quản lý trong 6 tháng đầu năm báo lỗ 863 tỷ đồng.

Thống kê kết quả kinh doanh 6 tháng đầu 2024 của 6 doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc Bộ Xây dựng quản lý cho thấy 2 công ty báo lỗ, 4 đơn vị báo lãi. Tuy nhiên, VICEM lỗ nặng đã khiến cho tổng số lỗ của các nhóm doanh nghiệp vẫn lớn hơn lãi.

Tổng Công ty Xi măng Việt Nam lỗ nặng- Ảnh 1.

Tòa tháp nghìn tỷ bỏ hoang của VICEM nhiều năm nay.

Cụ thể, Tổng Công ty VICEM lỗ 863 tỷ đồng, Tổng Công ty Coma lỗ 2,6 tỷ đồng, Tổng Công ty Viglacera lãi 575 tỷ đồng, Tổng Công ty Hancorp lãi 20,1 tỷ đồng, Tổng công ty Lilama lãi 38,2 tỷ đồng, Tổng công ty HUD lãi 205 tỷ đồng.

Theo Bộ Xây dựng, tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp nêu trên còn khó khăn do thị trường bất động sản, vật liệu xây dựng chưa khởi sắc. Trong khi đó, giá vật liệu, nhiên liệu biến động tăng, tỷ giá ngoại tệ tăng. Một số đơn vị phải hoạt động, sản xuất cầm chừng, kinh doanh thua lỗ, chỉ tiêu không đạt kế hoạch được giao.

Tổng giá trị sản xuất kinh doanh của cả 6 doanh nghiệp kể trên ước đạt gần 30.000 tỷ đồng, bằng 94% so với cùng kỳ 2023 (nhưng chỉ đạt 45% kế hoạch năm 2024).

Tổng doanh thu của 6 doanh nghiệp nêu trên ước đạt gần 25.000 tỷ đồng, bằng 94% cùng kỳ 2023 (nhưng chỉ đạt 47% kế hoạch năm 2024).

Lợi nhuận trước thuế của 6 doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc Bộ Xây dựng quản lý không đạt kế hoạch 6 tháng đầu năm.

Trước đó, Bộ Tài chính công bố thanh tra VICEM và 3 công ty con là Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Tam Điệp, Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng, Công ty TNHH MTV Vicem Hà Tiên.

Nội dung thanh tra tập trung vào các vấn đề quản lý, sử dụng vốn và tài sản tại doanh nghiệp, hạch toán doanh thu, chi phí và báo cáo kết quả kinh doanh, việc thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước và chấp hành các quy định của pháp luật về tài chính khác đối với doanh nghiệp.

Thời kỳ thanh tra là năm 2023 và những vấn đề có liên quan tới thời gian thanh tra.

Theo Ngọc Mai

Tiền Phong

Trở lên trên