MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Tổng điều tra dân số

Tổng điều tra dân số và nhà ở từ 1/4/2019

Tổng điều tra dân số và nhà ở từ 1/4/2019

29/06/2018 09:14

Nội dung điều tra là các thông tin chung về dân số; tình trạng di cư; trình độ học vấn và trình độ chuyên môn kỹ thuật; tình hình lao động - việc làm...

Thủ tướng chỉ đạo chuẩn bị tổng điều tra dân số và nhà ở

Thủ tướng chỉ đạo chuẩn bị tổng điều tra dân số và nhà ở

07/12/2017 11:25

Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị số 44/CT-TTg về việc chuẩn bị Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 1/4/2019. Tất cả công tác chuẩn bị và điều tra tổng duyệt phải kết thúc trước tháng 10/2018.

Trở lên trên