MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Top 5 ngành công nghiệp trọng điểm có chỉ số sản xuất công nghiệp tăng cao nhất 9 tháng đầu năm 2022

Top 5 ngành công nghiệp trọng điểm có chỉ số sản xuất công nghiệp tăng cao nhất 9 tháng đầu năm 2022

Theo Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2022 của Tổng cục Thống kê, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 9 tháng năm 2022 tăng 9,63% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành sản xuất đồ uống có chỉ số IIP tăng cao nhất trong các ngành công nghiệp trọng điểm.

Sản xuất công nghiệp tháng 9/2022 tăng trưởng khá do hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được duy trì và đang dần phục hồi, tốc độ tăng giá trị tăng thêm ước đạt 13% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành chế biến, chế tạo tăng 12,5% so với cùng kỳ năm 2021; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 16,7%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 8,8%; ngành khai khoáng tăng 16,3%.

Tính chung 9 tháng năm 2022, giá trị tăng thêm ngành công nghiệp tăng 9,63% so với cùng kỳ năm trước. Đóng góp vào mức tăng trưởng chung, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 10,69%, đóng góp 2,74 điểm phần trăm.

Bên cạnh đó, ngành sản xuất và phân phối điện tăng 7,71%, đóng góp 0,31 điểm phần trăm; ngành cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 7,03%, đóng góp 0,04 điểm phần trăm; ngành khai khoáng tăng 4,42%, đóng góp 0,15 điểm phần trăm trong mức tăng chung.

Xét trong ngành công nghiệp trọng điểm, một số ngành có chỉ số IIP tăng cao so với cùng kỳ năm trước.

Top 5 ngành công nghiệp trọng điểm có chỉ số sản xuất công nghiệp tăng cao nhất 9 tháng đầu năm 2022 - Ảnh 1.

Nguồn: Tổng cục Thống kê

Cụ thể, sản xuất đồ uống có chỉ số IIP tăng 31,9% so với cùng kỳ, đây là mức tăng cao nhất trong các ngành công nghiệp trọng điểm trong 9 tháng đầu năm. Đứng thứ 2 là sản xuất trang phục có chỉ số IIP tăng 22,5% so với cùng kỳ. Đứng thứ 3 là sản xuất da và các sản phẩm có liên quan có chỉ số IIP tăng 20,4% so với cùng kỳ.

Tiếp theo là ngành sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu cùng có chi số IIP tăng 18,3% so với cùng kỳ. Ở vị trí thứ 5 là ngành ản xuất máy móc, thiết bị chưa được phân vào đâu có chỉ với chỉ số IIP tăng 17,3% so với cùng kỳ năm 2021.

Ngoài ra, chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa tăng 16,4%; sản xuất thiết bị điện tăng 14,9%; sản xuất phương tiện vận tải khác và sản xuất sản phẩm thuốc lá cùng tăng 11,4%.

Anh Ngọc

Nhịp sống kinh tế

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên