MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

TP.HCM kêu gọi người dân đóng góp ý kiến về dự thảo Luật Đất đai sửa đổi

31-01-2023 - 12:45 PM | Bất động sản

Theo kế hoạch của UBND TP.HCM đưa ra, mọi ý kiến đóng góp về sửa đổi luật đất đai sửa đổi người dân sẽ gửi tới Sở TN&MT TP.HCM tiếp nhận, sau đó tập hợp gửi lãnh đạo UBND TP.

Cụ thể, theo hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trên địa bàn TPHCM sẽ bắt đầu tư thàng 1 và kết thúc nhận ý kiến 15/3/2023, tất cả người dân có thể ý trực tiếp bằng văn bản (bản giấy, thư điện tử) góp ý về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) gửi đến Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) TP.HCM theo địa chỉ: Số 63 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM hoặc qua hộp thư điện tử: [email protected]

Ngoài ra, Sở TN&MT sẽ tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm để lấy ý kiến đối với toàn bộ dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) gồm bố cục, nội dung và kỹ thuật trình bày của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

TP.HCM kêu gọi người dân đóng góp ý kiến về dự thảo Luật Đất đai sửa đổi - Ảnh 1.

Người dân TP.HCM sẽ được đóng góp ý kiến trực tiếp về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Ảnh: Vũ Phạm

Việc lấy ý kiến về một số vấn đề trọng tâm của dự thảo Luật, gồm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; phát triển quỹ đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính, dữ liệu, thông tin đất đai; cơ chế, chính sách tài chính, giá đất; chế độ quản lý, sử dụng các loại đất; phân cấp, giám sát, kiểm soát quyền lực; hộ gia đình sử dụng đất.

Các nội dung trọng tâm này sẽ được phân theo từng nhóm đối tượng cụ thể, tương ứng với các tầng lớp nhân dân đang sinh sống tại TP.HCM.

Trong đó, nổi bật là các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; Trình tự, thủ tục thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; uy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; ề mở rộng hạn mức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân; về mở rộng đối tượng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa; thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai; chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

Đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và các tổ chức kinh tế khác trên địa bàn thành phố gồm, các trường hợp được Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê và cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm; quy định về bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất; các trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất; việc sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thông qua thỏa thuận về quyền sử dụng đất; việc cho phép chuyển nhượng, thế chấp quyền thuê trong hợp đồng thuê đất trả tiền hằng năm; nguyên tắc xác định giá đất, bảng giá đất, giá đất cụ thể; các trường hợp được miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; chế độ sử dụng đất trong các khu công nghiệp.

Đồng thời, sở TN&MT TP.HCM sẽ lấy ý kiến đối với các cơ quan nhà nước; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp trên địa bàn thành phố về thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; về người sử dụng đất, hộ gia đình sử dụng đất; căn cứ, thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số; các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; quy định về bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất; việc sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thông qua việc thỏa thuận về quyền sử dụng đất; việc cho phép chuyển nhượng, thế chấp quyền thuê trong hợp đồng thuê đất trả tiền hằng năm; nguyên tắc xác định giá đất, bảng giá đất, giá đất cụ thể; thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai…

Theo đại diện chính quyền thành phố, việc lấy ý kiến người dân nhằm huy động trí tuệ, tâm huyết của nhân dân thành phố nhằm hoàn thiện dự án Luật Đất đai (sửa đổi) bảo đảm chất lượng, khoa học, khả thi, đồng bộ, hiệu quả; phản ánh được ý chí, nguyện vọng, vì lợi ích nhân dân và tạo không gian, nguồn lực cho sự phát triển của đất nước nói chung và thành phố nói riêng.

Tạo sự thống nhất và đồng thuận của nhân dân thành phố đối với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đất đai.

Kế hoạch cũng nhằm nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật, trách nhiệm của cá nhân, cơ quan, tổ chức trong việc hoàn thiện chính sách, pháp luật về đất đai, phù hợp với thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Theo Liên Thượng

Nhà đầu tư

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên