MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trà bí đao Wonderfarm (IFS) lên kế hoạch lợi nhuận năm 2020 đi lùi 6%

Năm 2019 IFS lãi trước thuế đạt hơn 290 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ và vượt 58,5% kế hoạch cả năm.

Theo dự kiến, ngày 10/4 tới đây CTCP Thực phẩm Quốc tế - Interfood (Mã CK: IFS) sẽ tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020. Danh sách cổ đông tham dự đã được chốt ngày 10/3 vừa qua.

Kết quả kinh doanh

Theo số liệu từ báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán, doanh thu thuần năm 2019 đạt gần 1.635 tỷ đồng, tăng 3,6% so với năm 2018. Nhờ một số khoản chi phí phát sinh trong kỳ đều đi ngang so với cùng kỳ năm trước nên lợi nhuận trước thuế đạt hơn 290 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ và vượt 58,5% kế hoạch lãi trước thuế đặt ra hồi đầu năm.

Lợi nhuận sau thuế đạt 223,5 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ. EPS đạt 2.565 đồng.

Trà bí đao Wonderfarm (IFS) lên kế hoạch lợi nhuận năm 2020 đi lùi 6% - Ảnh 1.

Kế hoạch kinh doanh năm 2020

Năm 2020, IFS đặt kế hoạch doanh thu tăng trưởng hơn 8% so với năm trước đạt 1.949 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Công ty dự kiến một số loại chi phí tăng nhẹ, điển hình là chi phí bán hàng, do đó lợi nhuận trước thuế giảm 6% đạt 272 tỷ đồng.

Năm 2020, Công ty tiếp tục đặt mục tiêu tăng doanh số bán hàng bằng cách tập trung vào các thương hiệu KIRIN như năm trước. Bên cạnh đó, Công ty sẽ tiếp tục giảm chi phí sản xuất, hợp lý hóa các công việc một cách triệt để, đẩy mạnh việc cải thiện quy trình kinh doanh bằng cách đơn giản hóa và hiệu quả công việc thông qua các giải pháp công nghệ thông tin không chỉ ở tại nhà máy mà còn ở tại các bộ phận văn phòng.

Trong cuộc họp ĐHĐCĐ sắp tới, HĐQT Công ty sẽ trình cổ đông về việc không kê khai, chia cổ tức 2019, không trả thù lao cho các thành viên HĐQT và ban kiểm soát năm 2019, giữ lại toàn bộ lợi nhuận phát sinh trong hoạt động kinh doanh để bổ sung vốn hoạt động của Công ty.

Bên cạnh đó, HĐQT cũng sẽ trình cổ đông thông qua việc miễn nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT – ông Yutaka Ogami và vị trí thành viên HĐQT – ông Takashi Suda.

ĐHĐCĐ thường niên 2020 dự kiến sẽ diễn ra không trễ hơn ngày 30/04/2020.

Trên thị trường cổ phiếu IFS hiện đang giao dịch quanh mức 16.000 đồng/cổ phiếu, giảm 15% so với hồi đầu năm.

Trà bí đao Wonderfarm (IFS) lên kế hoạch lợi nhuận năm 2020 đi lùi 6% - Ảnh 2.

Vâm Thu

Trở lên trên