MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Triệt để tiết kiệm chi ngân sách, Chính phủ yêu cầu hạn chế tổ chức hội nghị, hội thảo, đi công tác nước ngoài

Mức bội chi ngân sách Nhà nước, theo Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình, mục tiêu là dưới 3,7% GDP.

Các vấn đề về thu – chi ngân sách ngân sách Nhà nước (NSNN) là một trong những nội dung, nhiệm vụ trọng tâm của kinh tế năm 2018 theo báo cáo của Chính phủ trình ra Quốc hội sáng nay (21/5).

Phó Thủ tướng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc mở rộng cơ sở thu thuế nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong quản lý thu, nhất là khu vực kinh tế phi chính thức.

Thanh tra, kiểm tra theo đó cần được tăng cường nhằm chống thất thu, nợ đọng thuế, chuyển giá. Theo đó, giảm tỷ lệ nợ đọng thuế xuống dưới 5%, phấn đấu thu NSNN vượt 3% dự toán.

Bên cạnh tăng thu, Phó Thủ tướng nhấn mạnh Chính phủ yêu cầu phải triệt để tiết kiệm chi NSNN. Cụ thể, hạn chế tổ chức hội nghị, hội thảo, đi công tác trong và ngoài nước, phấn đấu bội chi NSNN dưới 3,7% GDP.

Mặt khác, Chính phủ sẽ thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay, giữ nợ công trong giới hạn quy định. Chính phủ giao các bộ, ngành khẩn trương hoàn thành việc phân bổ, giao kế hoạch, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công; phấn đấu giải ngân 100% dự toán chi đầu tư phát triển được giao, không phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.

NSNN sẽ được cơ cấu lại theo hướng tăng dần tỷ trọng thu nội địa, tỷ trọng chi đầu tư phát triển, giảm tỷ trọng chi thường xuyên. Ngân sách vẫn bảo đảm chi an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và quốc phòng, an ninh theo dự toán.

Mặt khác, Phó Thủ tướng cho biết cần tập trung vốn đầu tư công cho các công trình kết cấu hạ tầng trọng điểm. Rà soát hoàn thiện quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng, ngành, lĩnh vực, bảo đảm tính kết nối đồng bộ, góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng khẳng định sẽ sớm xây dựng, trình Quốc hội dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công. Quản lý, giám sát chặt chẽ các dự án đầu tư công; tăng cường phòng chống lợi ích nhóm, tham nhũng, lãng phí. Tập trung chấn chỉnh những bất cập trong các dự án đối tác công tư (PPP), xử lý nghiêm các vi phạm…

Chính phủ trong thời gian tới cũng sẽ tiếp tục thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương về đổi mới, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

T.Công

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên