MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

TTC Land (SCR): Ghi nhận dự án Carillon 7, lợi nhuận cả năm 2021 tăng 18% lên 242 tỷ đồng

TTC Land (SCR): Ghi nhận dự án Carillon 7, lợi nhuận cả năm 2021 tăng 18% lên 242 tỷ đồng

Ghi nhận trong năm 2021, một số thương vụ đáng chú ý của Công ty gồm mua thêm 11% vốn tại Đầu tư Xây dựng Long An – Idico (đơn vị có quỹ đất hơn 130 ha tại Long An), qua đó nâng tỷ lệ sở hữu lên 40,62%; hợp tác phát triển dự án mới tại Biên Hoà, Đồng Nai với quy mô 160ha thông qua việc nhận chuyển nhượng 20% cổ phần Công ty Phước Tân…

TTC Land (SCR) vừa công bố BCTC quý 4/2021 với 109 tỷ đồng doanh thu thuần và 9 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế hợp nhất, sụt giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2020 do áp lực từ đại dịch.

Luỹ kế cả năm 2021, TTC Land ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 1.683 tỷ đồng, vượt 12% so với kế hoạch năm và tăng trưởng mạnh hơn 83% so với cùng kỳ năm 2020. Nguyên nhân theo Công ty nhờ vào việc bàn giao ghi nhận các dự án có biên lợi nhuận tốt như Carillon 7.

Trừ giá vốn, lợi nhuận gộp đạt 312 tỷ đồng, tăng trưởng mạnh so với mức âm 308 tỷ đồng của năm 2020. Tương ứng, biên lợi nhuận gộp được cải thiện mạnh mẽ từ mức âm 33,5% năm 2020 lên mức 18,5% năm 2021.

Về hoạt động tài chính, lợi nhuận đạt 108 tỷ, giảm mạnh so với thực hiện năm 2020 là 596 tỷ do không phát sinh việc chuyển nhượng cổ phần Công ty Tín Nghĩa Á Châu.

Trong bối cảnh dịch bệnh khó khăn, Công ty có tiết giảm đáng kể chi phí. Kết quả, lợi nhuận trước thuế hợp nhất  đạt 242 tỷ đồng, vượt hơn 5% kế hoạch cả năm và tăng hơn 18% so với năm 2020.

Ghi nhận trong năm 2021, một số thương vụ đáng chú ý của Công ty gồm mua thêm 11% vốn tại Đầu tư Xây dựng Long An – Idico (đơn vị có quỹ đất hơn 130ha tại Long An), qua đó nâng tỷ lệ sở hữu lên 40,62%; hợp tác phát triển dự án mới tại Biên Hoà, Đồng Nai với quy mô 160ha thông qua việc nhận chuyển nhượng 20% cổ phần Công ty Phước Tân…

Tính đến ngày 31/12/2021, tổng tài sản của TTC Land đạt 9.797 tỷ đồng, giảm 14% so với đầu năm chủ yếu do giảm hàng tồn kho dự án Carillon 7 và thanh lý hợp đồng hợp tác dự án Tấn Hưng. Vốn chủ sở hữu tăng 2,9% từ 4.892 tỷ đồng lên 5.033 tỷ đồng so với đầu năm 2021. Nợ phải trả giảm từ 6.522 tỷ đồng xuống còn 4.764 tỷ đồng tương đương 27%.

Lên kế hoạch cho năm 2022, TTC Land đặt mục tiêu tiếp tục triển khai, hoàn thiện pháp lý các dự án Panomax River Villa, Charmington Tân Sơn Nhất, Charmington Dragonic…. Song song tiếp tục tìm kiếm đối tác để chuyển nhượng những dự án chưa phù hợp với định hướng công ty. Trong đó, Công ty chủ trương đẩy mạnh việc tìm kiếm phát triển thêm quỹ đất mới tại khu vực Đồng Nai, Long An, … mục tiêu tăng trưởng doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế tối thiểu 10% so với thực hiện 2021.

https://cafef.vn/ttc-land-scr-ghi-nhan-du-an-carillon-7-loi-nhuan-ca-nam-2021-tang-18-len-242-ty-dong-20220127162908767.chn

Tri Túc

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên