MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Từ 1/7, tăng trợ cấp cho người cao tuổi không có lương hưu

Từ 1/7, tăng trợ cấp cho người cao tuổi không có lương hưu

Theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, từ ngày 1/7/2021, điều chỉnh tăng mức chuẩn trợ cấp xã hội lên 360.000 đồng/tháng, thay vì mức 270.000 đồng hiện nay.

Theo đó, các đối tượng người cao tuổi thuộc đối tượng bảo trợ xã hội sẽ được trợ cấp xã hội hàng tháng cụ thể như sau:

Từ 1/7, tăng trợ cấp cho người cao tuổi không có lương hưu  - Ảnh 1.

Theo Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

Như vậy, từ ngày 1/7/2021 tới đây, người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên, không có lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, trợ cấp xã hội hàng tháng được trợ cấp 360.000 đồng/tháng (tăng 90.000 đồng/tháng so với quy định cũ tại Nghị định 136/2013/NĐ-CP).

Nghị định 20/2021/NĐ-CP được ban hành ngày 15/3/2021.

Nhã Mi

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

Trở lên trên