MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Từ 1/8 có thêm 3 trường hợp được thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT

30-07-2019 - 14:08 PM | Xã hội

Thông tư 09/2019/TT-BYT mới hướng dẫn thẩm định điều kiện ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT ban đầu và một số trường hợp thanh toán trực tiếp chi phí trong khám chữa bệnh BHYT.

Vừa qua Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 09/2019/TT-BYT hướng dẫn thẩm định điều kiện ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh (KCB) BHYT ban đầu, chuyển thực hiện dịch vụ cận lâm sàng và một số trường hợp thanh toán trực tiếp chi phí trong khám bệnh, chữa bệnh BHYT và có hiệu lực từ ngày 1/8/2019.

Theo Thông tư 09/2019/TT-BYT, ngoài các trường hợp thanh toán trực tiếp chi phí KCB theo điểm a và b khoản 2 Điều 31 Luật BHYT  (đã được sửa đổi, bổ sung 2014), người có thẻ BHYT được thanh toán trực tiếp chi phí KCB trong các trường hợp sau đây:

- Người bệnh có thời gian tham gia BHYT 05 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí KCB trong năm lớn hơn 06 tháng lương cơ sở (trừ trường hợp tự đi KCB không đúng tuyến) nhưng chưa được thanh toán số tiền cùng chi trả lớn hơn 06 tháng lương cơ sở.

- Trường hợp dữ liệu thẻ BHYT không được cung cấp hoặc cung cấp không chính xác về thông tin thẻ BHYT.

- Trường hợp người bệnh không xuất trình được thẻ BHYT trước khi ra viện, chuyển viện trong ngày do tình trạng cấp cứu, mất ý thức hoặc tử vong hoặc mất thẻ nhưng chưa được cấp lại.

BHXH nơi tiếp nhận hồ sơ đề nghị thanh toán trực tiếp chịu trách nhiệm thanh toán chi phí KCB BHYT cho các trường hợp nêu trên theo mức hưởng trong phạm vi quyền lợi của người tham gia BHYT.

Y Vân

Nhịp sống kinh tế

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên