MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Từ ngày 2/7, người có những dấu hiệu này có nguy cơ bị giám sát trọng điểm về thuế

Từ ngày 2/7, người có những dấu hiệu này có nguy cơ bị giám sát trọng điểm về thuế

Mới đây, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 31/2021/TT-BTC quy định về áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế. Thông tư đã bổ sung thêm các dấu hiệu cho thấy người nộp thuế sẽ thuộc trường hợp giám sát trọng điểm về thuế.

Khoản 15, Điều 3, Thông tư này định nghĩa giám sát trọng điểm trong quản lý thuế như sau: Giám sát trọng điểm là việc cơ quan thuế áp dụng các biện pháp nghiệp vụ đối với người nộp thuế (được đánh giá) rủi ro cao về thuế hoặc không tuân thủ pháp luật thuế theo từng lĩnh vực hoạt động, từng địa bàn trong từng thời kỳ.

Trước đó, quy định về giám sát trọng điểm về thuế được quy định tại Điều 20 Thông tư số 204/2015/TT-BTC. 

Điều 20 Thông tư số 204/2015/TT-BTC quy định:

Người nộp thuế thuộc trường hợp giám sát trọng điểm về thuế là người nộp thuế có một trong các dấu hiệu sau:

a) Người nộp thuế thực hiện các giao dịch qua ngân hàng có dấu hiệu đáng ngờ theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền có liên quan đến trốn thuế, gian lận thuế.

b) Người nộp thuế hoặc Người đại diện hợp pháp của người nộp thuế bị khởi tố về các hành vi vi phạm về thuế, ấn chỉ thuế.

c) Người nộp thuế có dấu hiệu rủi ro cao về thuế thuộc chuyên đề trọng điểm cần giám sát quản lý thuế.

So với quy định cũ, thông tư mới bổ sung thêm dấu hiệu cho thấy người nộp thuế sẽ thuộc trường hợp giám sát trọng điểm về thuế như sau:

- Người nộp thuế được lựa chọn từ danh sách người nộp thuế thuộc mức không tuân thủ pháp luật thuế, thuộc mức rủi ro rất cao, rủi ro cao và người nộp thuế không giải trình, bổ sung thông tin hoặc có giải trình, bổ sung thông tin nhưng không đầy đủ theo yêu cầu và thời hạn tại thông báo bằng văn bản của cơ quan thuế.

Thông tư 31/2021/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 02/7/2021.

Nhã Mi

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên