MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tuần qua, 4 tổ chức, 1 cá nhân bị UBCNKK phạt

Công ty Dịch vụ Du lịch Phú Thọ bị phạt vì “lướt sóng” hơn 1,33 triệu cổ phiếu SAM trong gần 2 tuần không báo cáo; Công ty CII bị phạt vì mua quá số lượng cổ phiếu LGC so với đăng ký; Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam, Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục bị phạt vì vi phạm công bố thông tin...

Công ty Dịch vụ Du lịch Phú Thọ bị phạt vì “lướt sóng” cổ phiếu SAM không báo cáo

Ngày 19/5/2017, Chánh Thanh tra, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 23/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ (địa chỉ: 15 đường số 2, Cư Xá Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh), cụ thể như sau:

Phạt tiền 70.000.000 đồng (Bảy mươi triệu đồng) theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Không báo cáo theo quy định trước khi thực hiện giao dịch (Công ty cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ, tổ chức có liên quan đến ông Trần Anh Vương - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Sacom, mã chứng khoán SAM, mua 1.333.890 cổ phiếu SAM và bán 1.333.890 cổ phiếu SAM trong khoảng thời gian từ ngày 03/8/2016 đến ngày 15/8/2016 nhưng không thực hiện báo cáo trước khi giao dịch).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ông Nguyễn Ngọc Nam bị phạt vì mua cổ phiếu MCG không báo cáo UBCKNN về dự kiến giao dịch

Ngày 17/5/2017, Chánh Thanh tra, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 22/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Ngọc Nam (địa chỉ: Ngõ 102, Trường Chinh, quận Đống Đa, Hà Nội), cụ thể như sau:

Phạt tiền 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng) theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Không báo cáo về việc dự kiến giao dịch (Ông Nguyễn Ngọc Nam, người có liên quan với ông Nguyễn Ngọc Bình - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam, mã chứng khoán MCG, đã mua tổng cộng 27.320 cổ phiếu MCG từ ngày 06/11/2015 đến ngày 21/12/2015 nhưng không báo cáo UBCKNN, Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh về việc dự kiến giao dịch).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

CII bị phạt vì mua quá số lượng cổ phiếu LGC so với đăng ký

Ngày 17/5/2017, Chánh Thanh tra, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ký ban hành Quyết định số 21/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh-mã chứng khoán CII (địa chỉ: 50 Tôn Thất Đạm, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh), cụ thể như sau:

Phạt tiền 55.000.000 đồng (Năm mươi lăm triệu đồng) theo quy định tại Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Giao dịch không đúng khối lượng đã đăng ký (Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh - tổ chức có liên quan với ông Lê Vũ Hoàng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cầu đường CII, mã chứng khoán: LGC đăng ký mua 9.546.310 cổ phiếu LGC từ ngày 20/01/2017 đến ngày 18/02/2017. Tuy nhiên ngày 17/02/2017, Công ty đã thực hiện mua 10.238.570 cổ phiếu LGC, mua vượt 692.260 cổ phiếu so với khối lượng đăng ký).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam bị phạt vì vi phạm công bố thông tin

Ngày 16/5/2017, Chánh Thanh tra - Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 20/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam –mã chứng khoán VPS (Địa chỉ: Số 102, Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh), cụ thể như sau:

Phạt tiền 70.000.000 đồng (Bảy mươi triệu đồng) theo quy định tại Khoản 3 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật (Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh không đúng thời hạn về các tài liệu: Báo cáo tài chính (BCTC) riêng và hợp nhất quý IV/2015, Báo cáo thường niên năm 2015, BCTC quý I/2016, Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 19/4/2016).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

EFI bị phạt 100 triệu đồng vì vi phạm công bố thông tin

Ngày 12/05/2017, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 14/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục-mã chứng khoán EFI, địa chỉ: Số 81, đường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, cụ thể như sau:

Phạt tiền 100.000.000 (Một trăm triệu) đồng theo quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/09/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán vì đã có hành vi vi phạm không công bố thông tin theo quy định pháp luật (Công ty cổ phần Đầu tư tài chính Giáo dục không công bố thông tin (CBTT) các tài liệu: Báo cáo tài chính (BCTC) riêng và hợp nhất bán niên soát xét năm 2015, BCTC riêng và hợp nhất kiểm toán năm 2015, BCTC riêng và hợp nhất bán niên soát xét năm 2016, BCTC riêng và hợp nhất Quý 2, 3 và 4/2016 và CBTT không đúng thời hạn các tài liệu: Báo cáo thường niên năm 2015, BCTC riêng và hợp nhất Quý 1/2016).

Hải An (Tổng hợp)

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên