MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

UBND tỉnh Bắc Kạn bán hết 100% số cổ phần chào bán tại CTCP Cấp thoát nước Bắc Kạn

Phiên đấu giá đã bán được 1.015.644 cổ phần (100% số cổ phần đưa ra đấu giá) cho 2 nhà đầu tư tổ chức và 2 nhà đầu tư cá nhân với giá đấu thành công bình quân 22.485 đồng/cổ phần.

Ngày 6/9/2019, tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), UBND tỉnh Bắc Kạn đã bán đấu giá thoái vốn số cổ phần sở hữu tại CTCP Cấp thoát nước Bắc Kạn. Số lượng cổ phần chào bán là 1.015.644 cổ phần (10,15 tỷ đồng theo mệnh giá), tương đương 28% vốn điều lệ tại CTCP Cấp thoát nước Bắc Kạn với mức giá khởi điểm 10.241 đồng/cổ phần.

Phiên đấu giá có 2 nhà đầu tư tổ chức và 2 nhà đầu tư cá nhân tham dự, số cổ phần đăng ký mua hợp lệ đạt 1.907.000 cổ phần, gấp 1,87 lần khối lượng cổ phần chào bán. Tại phiên đấu giá, cổ phần của CTCP Cấp thoát nước Bắc Kạn được nhà đầu tư đặt mua với mức giá cao nhất là 35.200 đồng/cổ phần, mức giá thấp nhất là 12.150 đồng/cổ phần.

Kết quả, phiên đấu giá đã bán được 1.015.644 cổ phần (100% số cổ phần đưa ra đấu giá) cho 2 nhà đầu tư tổ chức và 2 nhà đầu tư cá nhân với giá đấu thành công bình quân 22.485 đồng/cổ phần, cao gấp hơn 2,2 lần mức giá khởi điểm. Tổng giá trị cổ phần bán được đạt hơn 22,8 tỷ đồng, thặng dư vốn cổ phần đạt 12,6 tỷ đồng, chênh lệch so với giá khởi điểm đạt 12,4 tỷ đồng.

Phương Chi

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên